เข้าระบบอัตโนมัติ

ท่านคิดว่าความดีหรือความชั่วทำง่ายกว่ากัน


ฝ่ามืออัสนีบาต
#1   ฝ่ามืออัสนีบาต    [ 12-10-2008 - 20:38:56 ]

ข้าคิดว่ามันแล้วแต่คน แล้วแต่สถานการณ์ สังคม เพราะทุกคนเกิดมาต่างสภาพแวดล้อม ต่างการอบรม คนที่เกิดในที่เอื้อต่อการทำชั่วได้ง่ายก้ทำชั่วได้ง่าย ในทางกลับกันคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีก็ย่อมทำดีได้ง่าย แต่ถ้าจะคิดอีกแง่หนึ่งบางคนพ่อแม่เลี้ยงดูมาดี แต่สุดต่ำช้าเลวทรามก้มีvมังกรหลับv
#2   vมังกรหลับv    [ 12-10-2008 - 21:08:06 ]

อะไรคือชั่ว และ อะไรคือดีฝ่ามืออัสนีบาต
#3   ฝ่ามืออัสนีบาต    [ 12-10-2008 - 21:18:11 ]

โถ ท่านมังกรหลับ โตป่านนี้แล้วยังไม่รู้ดีรู้ชั่วอีกเหรอ เสียชาติเกิดจังvมังกรหลับv
#4   vมังกรหลับv    [ 12-10-2008 - 21:27:31 ]

เหอะๆvมังกรหลับv
#5   vมังกรหลับv    [ 12-10-2008 - 21:30:43 ]

คับ ผมเป็นคนไม่รู้ดีรู้ชั่วสยบทั่วเเผ่นดิน
#6   สยบทั่วเเผ่นดิน    [ 12-10-2008 - 22:17:20 ]

ทำชั่ว นั้นง่ายกว่า เพราะมนุษย์นั้นอยากที่จะทำผิดพลาดได้ แม้กระทั่งบรรพชิต หรือ นักพรต ที่ยังไม่บรรลุสู่มรรคาสยบทั่วเเผ่นดิน
#7   สยบทั่วเเผ่นดิน    [ 12-10-2008 - 22:18:59 ]

ดีชั่วนั้นตัดสิน ที่การกระทำ ไม่ใช่ว่าคนที่มีชาติ กำเนิดตกต่ำนันจักต้องเปนคนชั่ว

ไม่ว่า ท่านจะยากไร้ ฐานะสูงส่ง มีรูปโฉมงดงาม อัปลักษณ์

หากกระทำดีก็คือดี กระทำด้วยการประพฤติชั่วนั้น คือชั่วสยบทั่วเเผ่นดิน
#8   สยบทั่วเเผ่นดิน    [ 12-10-2008 - 22:30:37 ]

การทำดี การควบคุมตนให้ไม่ผิดธรรม นั่นจำต้องรู้จักมีสติ ควบคุม

แต่การกระทำชั่วนั้น มิต้องยึดถือหลักใดๆ การตั้งมั่นอยู่ในธรรมไม่ให้ หลงมัวเมาไปเป็น ทาสของ กิเลสความชั่ว นั่นเป็นเรื่องที่มนุษย์ต้อง มีความมานะ อดทน


หากไม่พยายาม ควบคุมตน ท่านจะหลงมัวเมา ถูกความชั่วเข้าครอบงำ

เพราะสิ่งนี้พยายามจะครอบงำท่าน การจะต้านทานความชั่วไม่ให้ทำชั่ว จึงยากกว่า๐คุณชายไร้เงา๐
#9   ๐คุณชายไร้เงา๐    [ 12-10-2008 - 22:53:11 ]

จะดีหรือชั่วมันทำได้ไม่ยากไปกว่ากันหรอกคับ อยู่ที่ใจคิดและจิตสำนึกเสียมากกว่า
ถ้าใจคิดว่าดีทำง่ายมันก็ง่าย ถ้าคิดว่ายากมันก็ยาก มันก็แค่นี้แหละ.....

แต่ที่ว่าเกิดจากสภาพแวลล้อมก็มีส่วน แต่ถ้ามันไม่เลวร้ายจิงๆหรือหลงไปกับความชั่ว
คนเราก็น่าจะกลับตัวกันได้นะคับ ผู้ที่กลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้น่ายกย่องยิ่งกว่าคนดีเสียอีกขาเกาคาง
#10   ขาเกาคาง    [ 12-10-2008 - 22:53:12 ]

ผมว่านะ...ทำดีง่ายกว่าเยอะ

แค่คิดว่า จะเป็นคนดีของสังคม นี้ก็เป็นการทำดีแล้วล่ะครับ
สยบทั่วเเผ่นดิน
#11   สยบทั่วเเผ่นดิน    [ 12-10-2008 - 23:03:30 ]

อืม ........ ไม่แน่ใจ เเฮะ พยายามไว้น่ะ ขอรับ อะไรที่มันไม่ได้ ? ข้าคิดว่ามันยากคนเดียว? ท่านพี่ เพราะว่า ตองพยายาม ควบคุมตนไม่ให้ทำชั่ว


แต่เพราะรู้อะไรดี ไม่ดี รู้จักแยกแยะ และไม่ทำสิ่งที่เราว่าชั่ว.....สยบทั่วเเผ่นดิน
#12   สยบทั่วเเผ่นดิน    [ 12-10-2008 - 23:05:57 ]

ต้าเกอ

หรือท่านไม่เคย พลาดพลังทำชั่วเล่า .....


หรือการคิดร้ายต่อผู้ไดสักคน แม้เปนเพียงชั่ววูบ แต่นั่นก็เปนกระทำแล้ว

หรือเห็นยุงมากัด ท่านรู้สึกรำคาญเผลอฟาดมันตายไปโดยไม่ทันยั้งคิด

นั่นคือขาดสติไป แม้บางทีท่านอาจแสดงออกมา โดยแทบไม่รู้สึกตัว


- ข้าเองกเคยเปนเช่นนั้น
ขาเกาคาง
#13   ขาเกาคาง    [ 12-10-2008 - 23:15:23 ]

ผมโพสช้ากว่าท่านไร้เงา 1 วิ !!!๐คุณชายไร้เงา๐
#14   ๐คุณชายไร้เงา๐    [ 12-10-2008 - 23:42:44 ]

มันก็อยู่ที่ว่าปลูกฝังจิตสำนึกมาเช่นไร
อย่างเช่นว่าเราถูกสอนให้ทิ้งขยะลงถังและเราก็ทิ้งลงถังมาตลอด
แล้วมันจะมีอะไรมาเปลี่ยนควมคิดเราได้หละ ว่าทิ้งเรี่ยราดจะดีกว่า
หรือตั้งแต่เกิดมาเรามีแต่แม่คนเดียว แล้วแม่ดูแลเราทุกวัน สั่งสอนเราทุกวัน
ห่วงใยเราเสมอ แล้วเราจะเอาความคิดที่ไม่ดีต่อเพศหญิงมาจากไหน เพราะตั้งแต่
เกิดมาเรามีความรักความเคารพกับเพศแม่เสมอ.....๐คุณชายไร้เงา๐
#15   ๐คุณชายไร้เงา๐    [ 12-10-2008 - 23:50:16 ]

แต่ที่พลาดพลั้งนั้นคงอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่เคยตัดสินใจมาก่อน ไม่มีใครชี้แนะ
เพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่า ความผิดพลาดครั้งแรกย่อมเป็นเรื่องที่ให้อภัยได้
ส่วนครั้งต่อๆไปจะมีไหม ก็อยู่ที่ตัวเองแล้วหละสยบทั่วเเผ่นดิน
#16   สยบทั่วเเผ่นดิน    [ 13-10-2008 - 00:01:16 ]

ข้าน้อยโง่เขลา ขอบคุณท่านพี่ ที่ชี้แนะ ขอรับ ....๐คุณชายไร้เงา๐
#17   ๐คุณชายไร้เงา๐    [ 13-10-2008 - 00:03:31 ]

อืม เพราะงั้นจะบอกว่าสิ่งแวดล้อมไม่เกี่ยวกับการที่จะเป็นคนดีหรือชั่ว ก็คงไม่ถูกเท่าไหร่..สยบทั่วเเผ่นดิน
#18   สยบทั่วเเผ่นดิน    [ 13-10-2008 - 00:46:30 ]

บางคนมีผู้ชี้แนะ แต่ไม่นำแนวทางมาปฎิติบัติก็มีนี่นะ ขอรับ

กระทั่งบรรพชิต ถูกชี้แนะไม่อาจ ทำที่จะไม่ทำผิดศีลได้ก็มี ขโมยยักยอกเงินบริจาค

เพราะพื้นฐานของ จิตใจยังมีมาร กิเลส ในโลกนี้มีสิ่งเร้าที่มำใหอยากที่จะไม่ กระทำชั่วได้ หรือ ทำให้ยอมทำชั่วเพื่อผลประโยชน์ของตน

การที่ทำผิดแล้วกลับใจไม่ได้หมายความว่า จะน่ายกย่องกว่าคนที่ดี เสมอไปนะขอรับ....


การที่จะเปนคนดี นั้นต้องทำใจให้อดทนอดกลั้น ต่อ สรรพสิ่งชั่วที่พยายามจะชักนำใหคนเราทำผิด ซึ่งนี่มิใช่เรื่องง่ายดายเลยจริงๆ นะขอรับ และยิ่งหากจะให้เสมอตนเสมอปลาย .....

ด้วยเหตุนี้ข้าจึงคิดว่า ความชั่วทำง่ายกว่าความดีนะขอรับ ในยุคนี้จิตใจผู้คนส่วนมากเสื่อมลงเรื่อยๆ การที่จะเจอผู้ไดพูดปฎิดี ข้าหาพบได้ยากยิ่งจริงๆ
สยบทั่วเเผ่นดิน
#19   สยบทั่วเเผ่นดิน    [ 13-10-2008 - 00:47:34 ]

อืม หากไม่มีผู้สั่งสอนชี้แนะ เกิดมาไม่ทราบว่าอะไรดีชั่ว

นั่นก็เปนท่านกล่าวถูกแล้วหละ ท่านพี่ ^^๐คุณชายไร้เงา๐
#20   ๐คุณชายไร้เงา๐    [ 13-10-2008 - 01:57:39 ]

บางทีการกลับใจนั้นก็ยากกว่าการทำดีหลายเท่านะ
ลองนึกถึงคนที่เคยเป็นโจรหรือติดยาแล้วกลับตัวกลับใจสิ ข้าว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลย
หลังจากกลับใจแล้วใช่ว่าทุกคนจะยอมรับ มันเหมือนกับการต่ายขึ้นมาจากนรกน่ะ
เพราะการกลับขึ้นมาจากตรงนั้นมันไม่ง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือหรอก
การกลับตัวจากการพนันก็ต้องมีเรื่องหนี้สิน การกลับตัวจากการ
ติดยาค้ายาก็เสี่ยงจากการถูกฆ่าตัดตอน คนที่ออกมาจากคุกก็ไม่มี
ใครยอมรับ การกลับตัวของหญิงค้าบริการก็ยังต้องถูกสังคมรังเกียจ

ฉะนั้น ข้าจึงคิดว่าคนที่กลับตัวกลับใจได้นั้นน่ายกย่องน่ะ
ตอบกระทู้
ชื่อ
รหัส กรอกตัวอักษร ตามภาพ
ข้อความ


emo-smile emo-happy emo-lol emo-enjoy emo-kiku emo-cool emo-hoho emo-drool emo-hungry emo-kiss emo-sorry emo-sad emo-cry emo-tear emo-question emo-doubt emo-shock emo-redface emo-plz emo-peevish emo-angry emo-moody emo-sneer emo-makefaces emo-good emo-touched emo-love emo-bore emo-tired emo-vomit
bold italic underline img link superscript subscript size color space justifyleft justifycenter justifyright quote box youtube