เข้าระบบอัตโนมัติ

นักปรัชญา ปะทะ นักจิตวิทยา


  • 1
ฝ่ามืออัสนีบาต
#1   ฝ่ามืออัสนีบาต    [ 05-09-2009 - 15:17:58 ]

ท่านว่าระหว่างนักปรัชญากับนักจิตวิทยา ท่านว่าหากมาดีเบตกันเรื่องตัวตนจิตวิญญาณ ไรแบบนี้ ฝ่ายใดจะให้น้ำหนักหรือเหตุผลได้แจ่มแจ้งกว่ากัน เช่น วอลแตร์กับซิกมันด์ ฟรอยด์อี่น่ำเทียน
#2   อี่น่ำเทียน    [ 05-09-2009 - 16:10:46 ]


Politics is for a Moment : Equation is for Eternity ~

การเมืองเรื่องชั่วครู่อยู่ไม่นาน สมการสัจจะทรงคงนิรันดร์


..................................................พจแม้ว vs ไอสไตน์


สยบทั่วเเผ่นดิน
#3   สยบทั่วเเผ่นดิน    [ 05-09-2009 - 17:56:48 ]

ข้าน้อยว่านักจิตวิทยา มีเครดิตมากกว่านะขอรับ ยิ่งยุคนี้คนเราไม่ค่อยเห็นค่าปรัชญาเท่าไร ยึดถือลัทธิสสารนิยม นักปรัชญาก็ไม่ค่อยมีงานทำ นอกจากแสวงความรู้เพื่อสุนทรีชีวิต บ้างก็เป็นเป็นฤาษี นักพรตอยู่อินเดีย ไปปฎิบัติตามความเชื่อศรัทธา

ดังที่พระอาจาย์หลายท่านกล่าวว่า ในโลกนี้สิ่งที่มองไม่เห็นมันมีอยู่อีกมาก จิตวิทยานั้นเป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่ง ซึ่งก็จะมีคำอธิบายของตนอีกแบบ ส่วนมากไปในทางรักษาเยียวยาผู้ป่วย ในทางที่ว่าคุณคิดมากเกินไปเลยฟุ้งซ่าน

หากให้อธิบายเเล้วมันมีน้ำหนักให้ผู้คนเชื่อมากกว่า ข้าว่าเป็นนักจิตวิทยานะ

นักปรัชญามีเหตุผล แต่เนื่องจากเรื่องวิญญาณนั้นมองไม่เห็น สัมผัสไม่ได้ ผู้ที่จะเข้าถึงต้องปฎิบัติ

ผู้ไม่ปฎิบัติไม่พบเองไม่เชื่อถือ...สยบทั่วเเผ่นดิน
#4   สยบทั่วเเผ่นดิน    [ 05-09-2009 - 17:58:33 ]

ไม่แน่นักจิตวิทยาอาจบอกว่า นักปรัชญาที่เชื่อถืองมงาย วิกลจริตเสียเอง ก็อาจเป็นไปได้หลินหลงlอ๋อ
#5   หลินหลงlอ๋อ    [ 05-09-2009 - 19:26:25 ]

ข้าว่า ถ้าทั้ง2มีข้อพิสูจน์ว่ามีตัวตนจริงหรือไม่จริง ต้องแสดงให้ทุกคนเห็นได้นะคะ อย่าเช่นถ้านักปรัชญาบอกว่า วิญญาณไม่มีจริงแล้วต้องบอกได้ว่าแสงสีขาวๆลอยๆนั่นคืออะไร(- -*)
และถ้าเป็นนักจิตวิทยาที่บอกว่าวิญญาณมีจริงในโลกน่ะ ก็ต้องแสดงวิญญาณให้คนทุกคนในโลกเห็น...หลินหลงlอ๋อ
#6   หลินหลงlอ๋อ    [ 05-09-2009 - 19:32:22 ]

แต่เห็นเขาว่ากันว่า คนจิตอ่อนมักมองไม่เห็นวิญญาณนะคะฤทธานุภาพ©
#7   ฤทธานุภาพ©    [ 05-09-2009 - 20:30:04 ]

คำถามนี้ตอบไม่ยากครับ ผู้ที่ให้คำตอบได้ชัดเจนกว่าย่อมเป็นนักปรัชญาครับ

เหตุผลใช่มั้ยครับ..? นักจิตวิทยาไม่ได้ตอบคำถาม ของตัวตนและจิตวิญญาณ เพราะ
วิทยาศาสตร์ไม่อนุญาติให้พูดถึงสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ครับ สิ่งที่นักจิตวิทยาพยายามทำอยู่ทุกมุมโลก
คือ แค่สร้างโลกใบใหม่ และจับเราใส่ไปในโลกใบนั้น ให้เราเชื่ออย่างในสิ่งที่เขาต้องการ
เพราะ ศาสตร์แห่งจิตวิทยามีไว้โน้มน้าวใจ และประโลมใจมนุษย์ครับ

ต่างจากปรัชญาที่ไม่ตีกรอบความคิดครับ ปรัชญาเชื่อทั้งวิทยาศาสตร์ และไสยศาสตร์
เพราะ ปรัชญาเชื่อว่าทุกสิ่งคือความรู้ ปรัชญาอนุญาติให้ผู้ศึกษา เชื่อในจิตวิญญาณมนุษย์
กล้าพูดในสิ่งที่มนุษย์พิสูจน์ไม่ได้ และสิ่งเหล่านี้ศึกษามาตั้งแต่กรีกโบราณ จีนโบราณ ครับ
ทำให้ ปรัชญาตอบได้ทุกคำถามของจิตวิญญาณ

แต่ถ้าการ Debate ของคุณ หมายถึง การทำให้คนเชื่อถือมากกว่าล่ะก็ ถ้าอย่างนั้น
นักจิตวิทยาย่อมเหนือกว่าครับ เพราะ นักปรัชญาไม่ได้มีหน้าที่ต้องโน้มน้าวให้คนเชื่อ
เขาแค่ถ่ายทอดความจริงเชิงเหตุผล แต่นักจิตวิทยาจะแฝงการโน้มน้าวในทุกจังหวะที่มีโอกาสihwiจ้ามัjกs
#8   ihwiจ้ามัjกs    [ 05-09-2009 - 20:37:44 ]

ปรัชญาบริสุทธิ์...แต่คนไม่บริสุทธิ์

พระพุทธศาสนาหาใช่ปรัชญาไม่.....หากแต่เป็นวิทยาศาสตร์

หากต้องการศึกษา เรื่อง ตัวตนและจิตวีญญาณให้ศึกษาในพุทธคัมภีร์ เรื่อง "ขันธ์ ๕"

สรุป ผู้ที่ให้ความกระจ่างในเรื่อง ตัวตนและจิตวีญญาณได้เป็นอย่างดี

หาใช่ เช่น วอลแตร์กับซิกมันด์ ฟรอยด์ ไม่


เด็กไร้วรยุทธ์...!!!เด็กชายไร้นาม
#9   เด็กชายไร้นาม    [ 05-09-2009 - 21:23:24 ]

นักปราชญ์ กับ นักจิตวิทยา ...อาจคล้ายหรือต่างกัน คล้ายกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับแต่ละคน ในเรื่องบางเรื่องนักปราชญ์อธิบายมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลแต่นักจิตวิทยาจะเห็นว่ามีเหตุผลหรือไม่มีก็ได้ ในทางกลับกัน นักจิตวิทยาจะอธิบายได้มีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลนักปราชญ์ก็บอกได้ว่ามีเหตุผลหรือไม่มีก็ได้เช่นกัน เพราะแต่ละคนย่อมมีสิ่งที่เชื่อต่างกัน มีหลักเหตุผลที่ต่างกันครับ...อี่น่ำเทียน
#10   อี่น่ำเทียน    [ 06-09-2009 - 15:15:37 ]


นักปรัชญา เก่งกว่าครับ

เพราะนักปรัญาเป็นนักจิตวิทยาไปในตัวโดยธรรมชาติ

แต่นักจิตวิทยาไม่สามารถเป็นนักปรัชญาได้โดยพร้อมกัน

เพราะอะไรน่ะหรือ เพราะคนที่จะสามารถรังสรรค์ปรัชญาที่ลึกซึ้งได้นั้น

ต้องเข้าใจจิตวิทยาของมนุษย์ได้อย่างแจ่มแจ้ง เช่น

เงินตกใส่หญ้า หญ้าก็ตาย

เงินตกใส่ทราย ทรายก็ทรุด

เงินตกใส่มนุษย์ มนุษย์ไร้คุณธรรม ~


.............ซึ่งนักจิตวิทยาน้อยคนนักจะสามารถรังสรรค์เยี่ยงข้างบนนั้นได้ ~
กระบี่เก้าเดียวดาย
#11   กระบี่เก้าเดียวดาย    [ 06-09-2009 - 22:26:54 ]

ปรัชญา คือ ต้นกำเนิดของศาสตร์ทั้งปวงครับ

เพราะ Philosophy
มาจากคำของภาษากรีก philos กับ sophia รวมแล้วแปลว่า ความรักในความรู้

ส่วนคำว่า ปรัชญา เป็นคำมาจากภาษาสันสฤต
ถ้าเทียบภาษาบาลีจะแปลว่า ปัญญา (คำยืม) แปลว่า ความรู้ ครับ

ส่วนสรรพวิชาต่างๆ ก็แตกแขนงออกมาจากปรัชญาแทบทั้งสิ้น
ปรัชญา ไม่สำคัญที่คำตอบครับ แต่สำคัญที่คำถาม
เราจะรู้ว่าคำถามนี้มาจากไหนก็มาจากคำตอบนั่นเอง
และจะรู้ว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกับ...เรื่องนั้นๆ ด้วยครับ

อภิปรัชญา ในสมัยกรีกได้พัฒนาต่อมาเรื่อยๆ จน วิทยาศาสตร์แตกออกไป
(ตั้งแต่สมัยเพลโต อริสโตเติล จนสู่ยุคปัจจุบัน)

ญาณวิทยา ในสมัยกรีกได้พัฒนาต่อมาเรื่อยๆ
จนแตกออกไปเป็นจิตวิทยา และศาสตร์หลายแขนง

ดังนั้น ไม่ว่าวิชาสรรพวิชาใด ก็ล้วนแต่มีความดีเด่นด้วยกันทั้งสิ้น
ไม่จำเป็นต้องเอามาเทียบกันหรอกครับ
เพราะทัศนคติในแต่ละสาขาวิชาจะต่างกัน
มันเทียบกันไม่ได้

ปล. ฝ่ามือคชสารปัญญาบารมีของกิมลุ้น
ถ้าแปลงคำว่า ปัญญาบารมี จะแปลงเป็น "ปรัชญาปรมิตา" ในภาษาสันสกฤต
ซึ่งเป็นพระสูตรหัวใจสำคัญของพุทธฝ่ายมหายาน บางทีก็เรียกว่า หฤทัยสูตร หรือ พระสูตรแห่งใจ ครับ  • 1
ตอบกระทู้
ชื่อ
รหัส กรอกตัวอักษร ตามภาพ
ข้อความ


emo-smile emo-happy emo-lol emo-enjoy emo-kiku emo-cool emo-hoho emo-drool emo-hungry emo-kiss emo-sorry emo-sad emo-cry emo-tear emo-question emo-doubt emo-shock emo-redface emo-plz emo-peevish emo-angry emo-moody emo-sneer emo-makefaces emo-good emo-touched emo-love emo-bore emo-tired emo-vomit
bold italic underline img link superscript subscript size color space justifyleft justifycenter justifyright quote box youtube