เข้าระบบอัตโนมัติ

18 อรหันต์ / ค่ายกลมนุษย์ทองคำเส้าหลิน


  • 1
  • 2
สยบทั่วเเผ่นดิน
#1   สยบทั่วเเผ่นดิน    [ 15-08-2009 - 06:13:41 ]

18 มนุษย์ทองคำ ก็คือค่ายกล 18 ด่านที่ศิษย์เส้าหลิน ที่ฝึกในหอตั๊กม้อทุกคนต้องผ่านก่อนจะลงจากเขาจึงจะสามารถได้รับการยอมรับว่า สำเร็จวิชาฝีมือจากเส้าหลินโดยเเท้จริง แต่ละด้านจะประกอบไปด้วยการพิสูจน์ฝีมือในแต่ละด้าน ทั้ง กำลังภายใน วิชาตัวเบา เพลงหมัด เพลงดาบ ฯลฯ จนด่านสุดท้ายต้องทดสอบด้วยการยกกระถางไฟ ที่เมื่อยกสำเร็จก็จะปรากฏรอยไหมไฟที่ตัวเป็นรูปมังกร เป็นเหมือนเครื่องหมายในการผ่านด่านทั้ง 18 ทุกด่านจะมียอดฝีมือเส้าหลิน ที่ทาตัวเป็นสีทอง คอยรับมือผู้ที่ต้องการฝ่าค่ายกลนี้

ซึ่งจะมีการแบ่งเป็น ค่ายกลอรหันต์ ซึ่งทดสอบกันคนจริงๆ แบ่งเป็น ค่ายกลหมัด ค่ายกลพลอง ค่ายกลกระบี่...

และค่ายกลอรหันต์จำลอง ทดสอบฝีมือกับหุ่นกลที่ทำท่าทางได้เหมือนมนุษย์...สยบทั่วเเผ่นดิน
#2   สยบทั่วเเผ่นดิน    [ 15-08-2009 - 06:14:55 ]

โดยค่ายกลนี้จะใช้กำราบผู้ที่ต้องการบุกเข้ามาขโมยคัมภีร์ โดยไม่ปล่อยให้ได้ลงจากเขา

และไม่ละเว้นแม้แต่ศิษย์ในสำนักตนเอง..
สยบทั่วเเผ่นดิน
#3   สยบทั่วเเผ่นดิน    [ 15-08-2009 - 06:18:37 ]

18อรหันต์ ตัวจริง

คือพระพุทธรูปจำนวน 18 องค์ที่ประดิษฐานล้อมองค์พระประธานในอารามหลวงวัดเส้าหลิน (มีบทบาทในเรื่องดาบมังกรหยก )

วัดเส้าหลินในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ในอารามหลวงต้าโสวงเป่าเตี้ยนหรือพระอุโบสถใหญ่ในพระพุทธศาสนานิกายเถรยาน บริเวณกึ่งกลางของอารามหลวงจะประดิษฐานพระประธานสามองค์คือ พระเมตไตรยโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์มัญชุศรี และพระโพธิสัตว์โลเกศวร บริเวณด้านขวามือของพระประธานทั้งสามองค์ จะเรียงรายด้วยรูปสลักของพระจำนวน 18 องค์ ซึ่งคือ 18 อรหันต์ โดยคำว่าอรหันต์หมายถึงสาวกจำนวน 16 รูปของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพระอรหันต์ในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

คำว่า "อรหันต์" อ่าน "อะ-ระ-หัน" เป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤต ในทางพระพุทธศาสนา การบำเพ็ญตนเพื่อสำเร็จมรรคผลนั้นไม่เหมือนกัน จึงมีการแบ่งความสำเร็จในการเข้าถึงมรรคพลที่แตกต่างกัน การสำเร็จขั้นอรหันต์นั้นถือเป็นการสำเร็จขั้นสูงสุดของการบำเพ็ญตนเองในพระพุทธศาสนาฝ่ายหินยาน สำหรับพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน การสำเร็จขั้นอรหันต์แบ่งออกเป็นขั้นพุทธโพธิสัตว์และขั้นอรหันต์ ซึ่งการสำเร็จมรรคผลในขั้นอรหันต์คือ จะต้องสามารถละกิเลาต่าง ๆ และสิ่งเศร้าหมองทั้งหลาย ซึ่งล้วนแต่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวงด้วยคุณธรรมและพระพุทธศาสนา หลุดพ้นจากวงจรชีวิตการเวียนว่ายตายเกิด จึงเรียนว่าสำเร็จขั้นอรหันต์

เดิมทีพระอรหันต์มีทั้งหมด 16 องค์ ซึ่งยังไม่สำเร็จขั้นปรินิพพาน คงอยู่ในโลกมนุษย์เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาและธรรมะแก่มนุษย์โลก


สยบทั่วเเผ่นดิน
#4   สยบทั่วเเผ่นดิน    [ 15-08-2009 - 06:19:35 ]


18 อรหันต์ทองคำ มีกล่าวถึงในหลายพระคัมภีร์ของพุทธศาสนา ทำให้มีความแตกต่างกันไป
จากคัมภีร์ "ฮวบจูกี่" ที่หลวงจีน...นจัง หรือ พระถังซำจั๋ง ได้แปลเป็นภาษาจีนได้กล่าวถึง 16 อรหันต์ว่า ทั้ง 16 องค์ ชอบแปลงตนเป็นคนธรรมดาและมักน้อย เมื่อมีการทำบุญใด ก็จะเข้าไปรับเครื่องไทยทานอย่างเงียบๆ ไม่ให้ผู้ใดรู้ว่าเป็นใคร เพื่อให้ผู้ทำบุญได้กุศลอย่างเต็มที่
1 ปิณโฑลภารัทวาช อยู่ทางทิศตะวันตก มีพระอรหันต์ 1,000 องค์ เป็นบริวาร
2 กนกวัจฉ อยู่ทางทิศเหนือ มีพระอรหันต์ 500 องค์ เป็นบริวาร
3 กนกการัทวาช อยู่ทางทิศตะวันออก มีพระอรหันต์ 600 องค์ เป็นบริวาร
4 สุปิณฑ อยู่ทางทิศเหนือ มีพระอรหันต์ 700 องค์ เป็นบริวาร
5 นกุล อยู่ทางทิศใต้ มีพระอรหันต์ 800 องค์ เป็นบริวาร
6 ภัทร อยู่ที่ "ตามระทวีป" มีพระอรหันต์ 900 องค์ เป็นบริวาร
7กาลิก อยู่ที่ "สังฆาฏทวีป" มีพระอรหันต์ 1,000 องค์ เป็นบริวาร
8 วัชรบุตร อยู่ที่ "บรรณทวีป"มีพระอรหันต์ 1,000 องค์ เป็นบริวาร
9 ลุปาก อยู่ที่กลางเขาคันธมาทนี ภาษาจีนเรียกว่า "เฮียงจุ๊ยซัวตง" มีพระอรหันต์ 900 องค์ เป็นบริวาร
10.ปันถก อยู่บนสวรรค์ตรัยตรึงค์ มีพระอรหันต์ 3,000 องค์ เป็นบริวาร
11 ราหุล อยู่ที่ "ปริยังคุทวีป"มีพระอรหันต์ 1,100 องค์ เป็นบริวาร
12 นาคเสน อยู่ที่เขาปาณฑพในแคว้นมคธ มีพระอรหันต์ 1,200 องค์ เป็นบริวาร
13 อิงคท อยู่ที่กลางเขาไวบูลย์บาร์ศว์ มีพระอรหันต์ 1,300 องค์ เป็นบริวาร
14 วันวาลี อยู่ที่กลางเขาวัดสะ มีพระอรหันต์ 1,400 องค์ เป็นบริวาร
15 อชิต อยู่ที่กลางเขาคิชฌกูฏ มีพระอรหันต์ 1,500 องค์ เป็นบริวาร
16 จุฑะปันถา อยู่ที่กลางเขาอิสินธร มีพระอรหันต์ 1,600 องค์ เป็นบริวาร
อรหันต์ทั้ง 16 องค์นี้มี "ปิณโฑอรหันต์" เป็นหัวหน้า ซึ่งพระปันถกนี้คือพระเมตไตรย
สยบทั่วเเผ่นดิน
#5   สยบทั่วเเผ่นดิน    [ 15-08-2009 - 06:22:33 ]

พระอรหันต์ทั้ง 16 องค์นี้ มีพระปิณโฑดำรงตำแหน่งหัวหน้าพระอรหันต์ และพระปันถกหนึ่งใน 16 อรหันต์คือพระเมตไตรย ซึ่งพระอรหันต์ทั้ง 16 องค์ในอารามหลวงวัดเส้าหลินตรงกับพระอรหันต์ที่พระราชวังปักกิ่ง และต่อมาได้มีการเพิ่มพระนนทมิตรและพระปินโทลขึ้น ทำให้จากเดิมพระอรหันต์มีเพียง 16 องค์กลายเป็น 18 องค์ จากหลักฐานทางพระพุทธศานาระบุไว้ไม่เหมือนกัน บ้างเรียกพระอรหันต์รวมกันว่า 18 อรหันต์ บ้างว่าเป็นศากกะและพระสงฆ์ถุงผ้า

ต่อมาจักรพรรดิเฉียนหลง ถือพระอรหันต์องค์ที่ 17 เป็นอรหันต์สยบมังกร องค์ที่ 18 เป็นองค์ปราบเสือคือองค์พระสังกัจจายน์ การถือกำเนิดของ 18 อรหันต์ ยังไม่มีคัมภีร์เล่มใดกล่าวยืนยันหลักฐานได้แน่นอน เนื่องจากในสมัยนั้นจิตกรชาวจีนได้วาดภาพพระอรหันต์เพิ่มขึ้นอีกสององค์ จึงกลายเป็น 18 อรหันต์ ทำให้ภาพของ 18 อรหันต์กลายเป็นที่สามารถพบเห็นอย่างแพร่หลายต่อมา และมักประดิษฐานพระอรหันต์ 18 องค์ไว้สองข้างของพระอุโบสถใหญ่โดยเฉพาะวัดจีนนิกายมหายาน...

อรหันต์ทั้ง 18 องค์ มีดังนี้ (เรียกแบบจีน)
1. เจียวเช้าซินซือ ฉายา ภิกษุในรังนก
2. จื้อไจ๊ซินซือ เป็นภิกษุอินเดีย ชื่ออิศวร
3. เค้าทงซินซือ อยู่ที่เขาหยกมอง
4. ฮงกันซินซือ ฉายาผู้ปราบเสือให้เชื่อง
5. ฮุยเอี๊ยงซินซือ
6. ซิบติดจื๋อ ฉายาผู้เก็บตก
7. ฮั้นซัวจื๋อ ฉายาอยู่ในถ้ำ
8. ฮุยซางซินซือ
9. กูตี๋ฮั่วเสียง เป็นภิกษุอินเดีย ชื่อคณมติ
10. เต้าง้วยซินซือ อยู่เกาะทอง
11. ซีจือปักคูจุนเจี่ย เป็นภิกษุอินเดีย ชื่อสิงหลบุตร
12. ซ่งซัวะซินซือ
13. ส่อฮูลอต้นจุนเจีย นามเป็นบาลี คือ ราหุล
14. เซ่งจันซินซือ
15. จี้โมโลจั๊บ นามเป็นบาลี คือ กุมารชีพ
16. โมโหเกียเหยจุนเจีย นามเป็นบาลี คือ มหากัสสป
17. ม้าเม้งจุนเจีย นามเป็นบาลี คือ อัศวโฆษ
18. ปโต้ฮั่วเสียง ฉายาพระท้องพลุ้ย

สยบทั่วเเผ่นดิน
#6   สยบทั่วเเผ่นดิน    [ 15-08-2009 - 06:50:15 ]


องค์ที่18อรหันต์สยบพยัคฆ์ สังกัจจายน์..
(พระศรีอารยเมตไตรย มหาโพธิสัตว์ หรือหมีเล็กผ่อสัก)
แม่เฒ่าเทียงซัว
#7   แม่เฒ่าเทียงซัว    [ 15-08-2009 - 09:45:51 ]

18หลวงจีนเส้นหลินล้วนฝีมือร้ายกาจสยบทั่วเเผ่นดิน
#8   สยบทั่วเเผ่นดิน    [ 16-08-2009 - 10:51:02 ]

ที่จริงค่ายกล18อรหันต์ ตั้งขึ้นมาโดยใช้ชื่อเสียง ของคนเหล่านี้

แต่คนเหล่านี้ไม่ได้เคย สำแดงวรยุทธหากแต่เป็นพระสาวก ของพระพุทธเจ้า


ที่สร้างชื่อในแผ่นดินจริงๆเห็นจะ มีก็ สิบสามสมณะเส้าหลิน ในหลี่ซื่อหมินแม่เฒ่าเทียงซัว
#9   แม่เฒ่าเทียงซัว    [ 16-08-2009 - 10:54:54 ]

หากข้าเจอหลวงจีนทั้ง20นี้คงยากจะรับมือจริงๆสยบทั่วเเผ่นดิน
#10   สยบทั่วเเผ่นดิน    [ 16-08-2009 - 10:57:10 ]

หากฝ่าค่ายกลนี้ไปได้ จะได้รับการคารวะอย่างสมศักดิ์ศรี

ข้าเองความสามารถไม่ถึงขั้นห่างไกลนักแม่เฒ่าเทียงซัว
#11   แม่เฒ่าเทียงซัว    [ 16-08-2009 - 10:59:36 ]

แต่หากเจอเจ้าหมิงฮุ่น เสียนหนาน คงมุ้ง ฟางเจิ้น ข้าคงพอรับมือได้ ฮ่าๆๆสยบทั่วเเผ่นดิน
#12   สยบทั่วเเผ่นดิน    [ 16-08-2009 - 11:01:26 ]

พวกหลวงจีนสี่คนนั้นไม่มีผู้ใดฝีมือด้อยกว่าข้าเลยแม้แต่คนเดียว จริงๆpumkin
#13   pumkin    [ 17-08-2009 - 19:44:23 ]

อาาาาาาาาาาาาา
ได้ความรู้จริงท่านอาสยบทั่วเเผ่นดิน
#14   สยบทั่วเเผ่นดิน    [ 17-08-2009 - 21:59:29 ]
เด็กชายไร้นาม
#15   เด็กชายไร้นาม    [ 19-08-2009 - 22:00:49 ]

ค่ายกล 18 อรหันต์ของเส้าหลิน ถ้าจับหลักได้ ก็ฝ่าได้ง่ายครับ ราต้องมีสายตาที่เร็วและความรู้สึกเร็ว
ค่ายกลนี้ 18 อรหันต์ที่เป็นผู้ทดสอบ จะมาล้อมเราเร็วครับ ทำให้ฝ่าออกยาก...นินจาโคงะ
#16   นินจาโคงะ    [ 21-08-2009 - 06:48:19 ]

ท่านเด็กชายไร้นาม ตัวสีทองๆนั่นต่อยแล้วมันเป็นอะไรหรือป่าวเอี้ยวเหยาซือ
#17   เอี้ยวเหยาซือ    [ 21-08-2009 - 11:36:37 ]

ค่านกลสิบแปดอรหันต์เส้าหลิน ที่ว่าเป็นหนึ่งในแผ่นดินยังนับว่าด้อยกว่าค่ายกลของเกาะตอกท้อข้าได้ ใช้ค่ายกลล้อมค่ายกล แม้แต่ยอดยุทธยังยากจะหลุดมือ ข้าเอี้ยวเหยาซือชงยี้
#18   ชงยี้    [ 21-08-2009 - 12:25:43 ]

สมแล้วที่ถือเป็นเสาหลักยุทธภพซุนโกวเนี๊ยะ
#19   ซุนโกวเนี๊ยะ    [ 21-08-2009 - 13:38:36 ]

เสาหลักครอบครัวด้วยรึป่าวนะ..เด็กชายไร้นาม
#20   เด็กชายไร้นาม    [ 21-08-2009 - 22:46:22 ]

ขึ้นอยู่กับกำลังของท่านละครับ...ท่านนินจาโคงะ ท่านต้องดูที่กำลังภายนอกภายในและกระบวนท่าครับ...  • 1
  • 2
ตอบกระทู้
ชื่อ
รหัส กรอกตัวอักษร ตามภาพ
ข้อความ


emo-smile emo-happy emo-lol emo-enjoy emo-kiku emo-cool emo-hoho emo-drool emo-hungry emo-kiss emo-sorry emo-sad emo-cry emo-tear emo-question emo-doubt emo-shock emo-redface emo-plz emo-peevish emo-angry emo-moody emo-sneer emo-makefaces emo-good emo-touched emo-love emo-bore emo-tired emo-vomit
bold italic underline img link superscript subscript size color space justifyleft justifycenter justifyright quote box youtube