เข้าระบบอัตโนมัติ

เก้ากระบี่เดียวดาย

เหล็กฮู้ชง, ต๊กโกว

          เก้ากระบี่เดียวดาย (ต๊กโกวเกาเกี่ยม) สุดยอดวิชากระบี่ของนิยายกิมย้ง คิดค้นขึ้นโดยต๊กโกวคิ้วป่าย ยอดคนผู้แสวงหาความพ่ายแพ้แต่จนสิ้นชีวิตก็ไม่สมปรารถนา วิชานี้ตกทอนมาถึง เหล็กฮู้ชง พระเอกของเรื่อง กระบี่เย้ยยุทธจักร โดยผ่านทาง ฟงชินหยาง ผู้อาวุโสของสำนักฮั้วซัว

          เก้ากระบี่เดียวดาย เป็นสุดยอดวิชากระบี่ที่สามารถเอาชนะได้ทุกกระบวนท่าในโลก หลักสำคัญอยู่ที่การหาจุดอ่อนของศัตรู ไม่ว่าศัตรูจะใช้กระบวนท่าอะไรมา เมื่อมีกระบวนท่าย่อมมีจุดอ่อน ประการแรกในการฝึกปรือคือต้องรู้จักรูปแบบที่เป็นไปได้ทั้งหมดของกระบวนท่าในอาวุธต่างๆ จากนั้นก็จะรู้จักวิธีทำลาย

          เคล็ดวิชาของเก้ากระบี่เดียวดายมีทั้งสิ้นสามพันกว่าคำ ใจความไม่ต่อเนื่องกัน แบ่งเป็น 9 เคล็ด

เคล็ดทั้ง 9 ของ เก้ากระบี่เดียวดาย

          ท่าเคล็ดวิชาเก้ากระบี่เดียวดายมีอยู่ 9 เคล็ดเรียงลำดับตามนี้

เคล็ดวิชารวม (จงกวกเส็ก)
ท่าทำลายกระบี่ (พั่วเกียมเส็ก)
ท่าทำลายดาบ (พั่วตอเส็ก)
ท่าทำลายทวน (พั่วเชียเส็ก)
ท่าทำลายแส้ (พัวเปียงเส็ก)
ท่าทำลายโซ่ (พั่วเซาะเส็ก)
ท่าทำลายฝ่ามือ (พั่วเจี้ยเส็ก)
ท่าทำลายเกาทัณฑ์ (พั่วจี่เส็ก)
ท่าทำลายลมปราณ (พั่วคี่เส็ก)

หมายเหตุ : ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตหลายเว็บให้ข้อมูลเรียงลำดับผิด มักเอา เคล็ดวิชารวม ไปไว้สุดท้าย จริงๆแล้วตามบทประพันธ์ เคล็ดวิชารวม อยู่ท่าแรก


รายละเอียดท่าเคล็ดต่างๆ ในเก้ากระบี่เดียวดาย


ท่าทำลากระบี่

          ใช้ทำลายเพลงกระบี่ทุกค่ายสำนัก

ท่าทำลายดาบ

          ท่าทำลายดาบ เน้นที่ความเบาสบายหนักหน่วงใช้ความเร็วสยบเชื่องช้า

ท่าทำลายทวน

          ครอบคลุมถึงการทำลายทวนยาว หอกใหญ่ กระบองใหญ่ กระบองเขี้ยวสุนัขป่า ไม้เท้าพระธรรม พลั่วเหล็ก เหล่าอาวุธยาว

ท่าทำลายแส้

          ทำลายแส้เหล็กกล้า ฉมวก มีดสั้น ขวาน ค้อนแปดเหลี่ยม เหล็กสามเหลี่ยม เหล่าอาวุธสั้น

ท่าทำลายโซ่

          ทำลายโซ่ยาว แส้อ่อน กระบองสามท่อน ทวนร้อยสายโซ่ ร่างแห ค้อนดาวตก อาวุธอ่อน

ท่าทำลายฝ่ามือ

          ครอบคลุมถึงการทำลายเพลงหมัดยาว สู้ประชิดใกล้ วิชาคว้าจับ จี้สกัดจุด ท่ากรงเล็บ ฝ่ามือทรายเหล็กทั้งหลาย

ท่าทำลายเกาทัณฑ์

          แม้ชื่อ "เกาทัณฑ์" แต่ครอบคลุมถึงอาวุธลับทุกชนิด เมื่อฝึกกระบี่นี้ ต้องฝึกวิชาฟังเสียงลมจำแนกอาวุธลับก่อน ไม่เพียงใช้กระบี่หนึ่งเล่มปัดกระแทกอาวุธลับที่ศัตรูซัดจู่โจมมา ยังต้องยืมพลังฟาดพลัง ใช้อาวุธลับของศัตรูซัดย้อนทำร้ายศัตรู

ท่าทำลายลมปราณ

          กระบวนท่านี้ใช้จัดการกับคู่มือที่มีวิชากำลังภายในลึกล้ำ หลักการใช้ขึ้นอยู่กับใจ


คุณลักษณะของวิชาเก้ากระบี่เดียวดาย


ไม่มีกระบวนท่า

          วิชานี้ไม่มีกระบวนท่าตายตัว เปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนท่าของศัตรู หลักความสำคัญไม่ได้อยู่ที่กระบวนท่าแต่อยู่ที่ความเข้าใจสำนึกกระบี่ ตามที่มีอธิบายไว้หลายช่วงดังนี้

ผู้อาวุโสต๊กโกวเป็นคนชาญฉลาดคิดฝึกเพลงกระบี่ของเขา เคล็ดลับอยู่ที่การทำความเข้าใจ มิใช่เฝ้าท่องจดจำ เมื่อเข้าใจถึงสำนึกกระบี่ของเก้ากระบี่นี้ ต่อให้ลืมเคล็ดความพลิกแพลงทั้งมวล ก็ไม่เป็นไร เมื่อเผชิญศัตรูยิ่งต้องลืมให้หมดสิ้น จะได้ไม่ต้องถูกเพลงกระบี่ดั่งเดิมผูกมัดไว้
เล่ม 1 หน้า 454

กระบี่เจ้าไร้กระบวนท่า ศัตรูเจ้าก็ไม่มีปัญญาทำลายได้ ไร้กระบวนท่าเหนือกว่ามีกระบวนท่า นับเป็นแก่นแท้ของเพลงกระบี่
เล่ม 2 หน้า 125

เก้ากระบี่เดียวดายความจริงไร้กระบวนท่าอยู่แล้ว มิเพียงใช้อย่างสง่างาม แม้ใช้อย่างเทอะทะก็ทรงอานุภาพเช่นเดียวกัน ประการสำคัญอยู่ที่สำนึกกระบี่ มิใช่อยู่ที่กระบวนท่า
เล่ม 3 หน้า 115

เก้ากระบี่เดียวดายไม่มีกระบวนท่าอยู่แล้ว ล้วนเปลี่ยนแปลงตามกระบวนท่าศัตรู หากศัตรูมีเพียงท่าเดียวตนเองก็มีเพียงท่าเดียว หากศัตรูมีร้อยท่าพันกระบวนเพลง ตนเองก็มีร้อยท่าพันกระบวนเพลง
เล่ม 4 หน้า 309


เน้นหาจุดอ่อน

          จุดสำคัญคือการมองจุดอ่อนในกระบวนท่าของคู่ต่อสู้ให้ออก และโจมตีไปยังจุดอ่อนนั้น

เก้ากระบี่เดียวดายเคล็ดความสำคัญอยู่ที่พบจุดอ่อนในกระบวนท่าของศัตรู ฉวยโอกาสจู่โจมเข้าไป
เล่ม 3 หน้า 179

วิทยายุทธ์ในใต้หล้าร้อยเปลี่ยนผันแปลง ทุกประการขึ้นอยู่กับใจ ไม่ว่ากระบวนท่าของฝ่ายตรงข้ามลึกล้ำเพียงไหนขอเพียงมีกระบวนท่า ต้องมีช่องว่างจุดอ่อน เพียงกระบี่ของต๊กโกวไต้เฮียบชุดนี้ที่สามารถพิชิตไปโดยไร้ผู้ต่อต้าน เพราะสามารถค้นพบจุดอ่อนในกระบวนท่าของศัตรู
เล่ม 3 หน้า 287

ปมเด่นของเก้ากระบี่เดียวดาย คือมองปราดเดียวก็พบเห็นจุดอ่อนในกระบวนท่าฝ่ายตงข้าม ฉวยโอกาสจู่โจมเข้าไปเพียงท่าเดียวก็สยบศัตรูเอาชัย
เล่ม 4 หน้า 410

จ้อแนนเซี้ยงขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน หน้าตาบิดเบี้ยวดุร้าย ร่ายรำกระบี่อย่างเร่งร้อน ใช้ท่ากระบี่เลิสล้ำโดยไม่หยุดยั้ง แต่สำหรับกับเหล็กฮู้ชงที่ฝึกปรือเก้ากระบี่เดียวดายล้วนพบเห็นช่องว่างจุดอ่อน
เล่ม 4 หน้า 425


มีแต่รุกไม่มีถอย

          เมื่อศัตรูใช้กระบวนท่ากฦ็จะมีจุดอ่อน เมื่อพบจุดอ่อนก็โจมตีไปยังตำแหน่งนั้น ศัตรูไม่สามารถโจมตีต่อไปได้ต้องย้อนกลับไปตั้งรับ เมื่อเป็นเช่นนี้ เก้ากระบี่เดียวดายก็ไม่จำเป็นต้องมีการตั้งรับ

เก้ากระบี่เดียวดายมีแต่รุกไม่มีถอย ทุกกระบวนท่าล้วนบุกจู่โจม จู่โจมใส่ตำแหน่งที่ศัตรูมิอาจต้านรับได้ ตนเองย่อมไม่ต้องตั้งรับแล้ว
เล่ม 1 หน้า 442

นับว่าบรรลุถึงแก่นแท้ของเพลงกระบี่เดียวดาย "เก้ากระบี่เดียวดายมีแต่รุกไม่มีถอย" ทุกกระบี่ล้วนเป็นท่ารุกจู่โจม
เล่ม 1 หน้า 447


เผชิญศัตรูเข้มแข็ง อานุภาพยิ่งเข้มแข็ง

          อานุภาพของวิชานี้เปลี่ยนผันไปตามความสามารถของศัตรู ยิ่งศัตรูเข้มเข็ง ยิ่งเปร่งอานุภาพของยอดวิชานี้

เก้ากระบี่เดียวดายยิ่งเผชิญศัตรูเข้มแข็ง อานุภาพยิ่งเข้มแข็ง
เล่ม 2 หน้า 481

เก้ากระบี่เดียวดายมีเคล็ดความพิสดารอยู่ที่ศัตรูกล้าแข็งอานุภาพยิ่งกล้าแข็ง
เล่ม 4 หน้า 309


อานุภาพของวิชาขึ้นกับปัญญาของผู้ใช้

          สุดท้ายคือยอดวิชานี้จะใช้ออกได้ยอดเยี่ยมแค่ไหน ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของผู้ใช้เป็นสำคัญ

การใช้เก้ากระบี่เดียวดาย นอกจากแตกฉานเพลงกระบี่แล้วยังต้องพึ่งพาไหวพริบปฏิภาณของผู้ใช้กระบี่ คนใช้กระบี่ยิ่งมีสติปัญญาสูงเยี่ยม เพลงกระบี่ยิ่งสูงล้ำ คราใดที่สะบัดปัดป่ายตามอำเภอใจนับว่าบรรลุถึงระดับไม่อาจขีดขั้นจำดักแล้ว
เล่ม 2 หน้า 481


การฝึกฝนเก้ากระบี่เดียวดายต้องฝึกเรียงลำดับหรือไม่ ?

          ฟงชินหยาง (ฮวงเช็งเอี๊ยง) ได้ให้ เหล็กฮู้ชง ฝึกฝนท่าที่ 3 คือท่าเคล็ดทำลายดาบก่อน เพื่อเอาไว้ต่อสู้กับ ฉิงแป๊ะกวง เพียงแต่นั่นเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยหลักการแล้ว การฝึกเก้ากระบี่เดียวดายควรจะต้องเรียงไปตามลำดับเพราะว่าเคล็ดความพลิกแพลงมีความต่อเนื่องมาจากท่าก่อนหน้านั้น ตามความตอนนี้

คิดเล่าเรียนสามกระบวนท่าในคืนเดียวออกจะเคี่ยวเข็ญบังคับผู้คนเกินไป ท่าที่สองยังไม่ต้องฝึก พวกเราเพียงฝึกท่าที่หนึ่งและท่าที่สาม แต่ว่าท่าที่สามมีเคล็ดความพลิกแพลงมากหลายที่ต่อเนื่องจากท่าที่สอง
เล่ม 1 หน้า 438

ท่าที่หนึ่งมีเคล็ดความพลิกแพลงสามร้อยหกสิบประการหากตัดทิ้งไปประการหนึ่ง จะกระทบถึงท่าที่สอง อย่างนั้นนับว่าลำบากมากแล้ว
เล่ม 1 หน้า 438


ในเคล็ดทั้ง 9 ของเก้ากระบี่เดียวดาย มีความยากง่ายเท่ากันหรือไม่ ?

          คำตอบคือ แต่ละเคล็ดมีความยากง่ายในการฝึกไม่เท่ากัน โดยเฉพาะ 3 ท่าสุดท้ายจะยากกว่า ตามความตอนนี้

สามกระบี่สุดท้ายยิ่งยากฝึกปรือ เพลงหมัด ฝ่ามือ ดรรชนี และท่าเท้าในโลกสลับซับซ้อนยิ่ง
เล่ม 1 หน้า 453

          3 ท่าเคล็ดสุดท้ายคือ เคล็ดทำลายฝ่ามือ เคล็ดทำลายเกาทัณฑ์ และ เคล็ดทำลายลมปราณ วิชาฝ่ามือหมัดดรรชนีมีความซับซ้อน เคล็ดทำลายอาวุธลับยังต้องฝึกวิชาฟังเสียงลมจำแนกอาวุธลับให้ได้ก่อน ส่วนเคล็ดทำลายลมปราณหลักการใช้ขึ้นอยู่กับใจ ทั้งหมดนี้ไม่อาจฝึกฝนได้ในเวลาอันสั้น สำหรับเหล็กฮู้ชงที่มีความชาญฉลาดอย่างมาก ฟงชินหยางยังบอกว่าต้องฝึกอีก 20 ปี ถึงจะเข้าใจเคล็ดความทั้งหมด
หากต้องการนำข้อมูลออกไป กรุณาให้เครดิตและทำ link กลับมาที่เว็บนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
https://www.yodyut.com/64/เก้ากระบี่เดียวดาย


บทความที่เกี่ยวข้อง
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง