เข้าระบบอัตโนมัติ

กระบี่อะไรที่ใช้ตัดแขนเอี้ยก้วย

เอี้ยก้วย

           ในเล่ม 3 หน้า 323 ไดบรรยายไว้อย่างชัดเจนว่า 'ก๊วยพู่ยามโกรธแค้น ใช้กำลังอย่างรุนแรง กระบี่กุลสตรีก็คมกล้าสุดเปรียบปาน คมกระบี่พอตัดผ่าน แขนขวาของเอี้ยก้วยก็ถูกฟันขาดลงมาโดยไร้เสียง' จากประโยคนี้ อ่านดูแล้วก็ชัดเจนว่า กระบี่ที่ใช้ฟันคือ กระบี่กุลสตรี ไม่น่ามีข้อเคลือบแครงสงสัยอันใด แต่หากย้อนกลับไปอ่านในหน้า 194 จะพบบางอย่างที่ขัดกัน

           ในหน้า 194 เล่ม 3 ได้บรรยายเหตุการครั้งนั้นไว้ว่า ก๊วยพู่ชักกระบี่กุลสตรีจากหว่างเอวแทงใส่ลำคอเอี้ยก้วย เอี้ยก้วยลงจากเตียงใช้มือขวาแย่งชิงกระบี่กุลสตรีจากมือนาง นางพายแพ้จึงยิ่งมีโทษะ ที่หัวเตียงมีกระบี่อีกเล่มนางจึงไปหยิบฉวยมาแล้วฟันลง เอี้ยก้วยใช้กระบี่กุลสตรีรับ แต่ทว่า หลังจากสลบมาเป็นเวลานาน เรียวแรงกลับไม่มี กระบี่พอกระทบกัน กระบี่กุลสตรีร่วงลงสู่พื้น เอี้ยก้วยก็ทรุดนั่งลงกับพื้นหมดเรียวแรงขัดขึ้น นางเห็นเอี้ยก้วยเสียท่าแต่ในเววตากลับไม่มีวิแวววิงวอนขอความเวทนาแม้แต่น้อย ก๊วยพู้กัดฟันกรอด เพิ่มกำลังข้อมือ สบัดกระบี่ฟันลง และเนื้อเรื่องก็ตัดไปที่เซียวเหล่งนึ่ง

           เมื่ออ่านจากเหตุการนี้ จะเห็นได้ว่า กระบี่กุลสตรีได้ตกพื้นไปแล้ว กระบี้ที่อยู่ในมือก้วยพู่เป็นกระบี่อีกเล่ม แต่ไฉนกิมย้งได้บอกว่า กระบี้ที่ใช้ฟันคือกระบี่กุลสตรี ตรงนี้ข้าน้อยไม่แน่ใจว่าเป็นความผิดพลาดของกิมย้ง หรือของผู้แปล
หากต้องการนำข้อมูลออกไป กรุณาให้เครดิตและทำ link กลับมาที่เว็บนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
https://www.yodyut.com/41/กระบี่อะไรที่ใช้ตัดแขนเอี้ยก้วย


บทความที่เกี่ยวข้อง
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง