เข้าระบบอัตโนมัติ

วรยุทธของเอี้ยก้วย

เอี้ยก้วย
           พูดถึงตัวละครที่เป็นตัวเอกของเรื่อง ย่อมต้องมีวิทยยุทธสูงส่งเป็นธรรมดา เอี้ยก้วยก็เป็นอีกตัวละครที่เป็นเช่นนั้น วรยุทธของเอี้ยก้วยนั้นมีมากหลาย แต่ละวิชาล้วนมีที่มาแตกต่างกัน บ้างได้มาง่ายบ้างได้มายาก บ้างได้โดยบังเอิญ บ้างได้เพราะความพยายาม ในส่วนนี้จะมาไร่เรียงดูว่าเอี้ยก้วยได้วิชาจากที่ใดบ้าง และแต่ละวิชามีรายละเอียดอย่างไร

ลมปราณคางคง, เก้าอิมย้อนกลับ

           เอี้ยก้วยพอจะมีพื้นฐานอยู่บ้างจากมารดา แต่คงจะนับเป็นวรยุทธจริงจังไม่ได้ วิชาแรกที่เอี้ยก้วยได้เรียนรู้จริงๆคือวิชา ลมปราณคางคง ของ อาวเอี้ยงฮง ซึ่งเป็นหนึ่งในสุดยอดวิชาฝีมือในแผ่นดิน เอี้ยก้วยได้รับถ่ายทอดตั้งแต่เด็ก และก็ได้นำมาใช้ในหลายเหตุการ ภายหลังได้พบอาวเอี้ยงฮงอีกครั้งก็ได้รับการชี้แนะเพิ่มเติมถึงเคล็ดความพิสดาร พร้อมทั้งสอนวิชาเก้าอิมแบบย้อนกลับ ทำใหได้วิชาบังคับชีพจรย้อนกลับไปด้วย

วิชาสำนักสุสานโบราณ

           ต่อมาพอได้เข้าไปในสุสานโบราณก็ได้เซียวเหล่งนึ่งเป็นอาจารย์ สอนวิชากำลังภายใน วิชาตัวเบา เพลงหมัดฝ่ามือ อาวุธและอาวุธลับของสำนักสุสานโบราณ เอี้ยก้วยสำเร็จวิชาทั้งหมดนี้ตอนอายุสิบหกปี วิชาเหล่านี้บัญญัติโดยสตรี จึงมีความคล่องแคล่วอ่อนช้อยเกินพอ แต่ขาดความหนักแน่นแกร่งกร้าว แต่เอี้ยก้วยมีนิสัยคึกคะนองชอบกระโดดโลดเต้น วิชาฝีมือแนวนี้กลับสอดคล้องกับนิสัยใจคอของเขา

เพลงกระบี่สำนักชวนจินก่า

           หลังจากนั้นเพื่อต้องการฝึกเคล็ดวิชาสุรางคนางค์ ซึ่งจำเป็นต้องเรียนรู้วิชาของสำนักชวนจินก่าก่อน เดิมทีเซียวเหล่งนึ่งศึกษาวิชานี้จากเครื่องหมายอักษรในห้องศิลาที่ เฮ้งเต้งเอี้ยงจารึกไว้ในตอนฝึกฝนวิชา แต่ก็ยังคงไม่เข้าใจ ดีทีเอี้ยก้วยเคยได้รับการถ่ายทอดเคล็ดวิชาของชวนจินก่าจากเตียจี้เก่ง แต่เตียจี้เก่งถ่ายทอดให้แต่เคล็ดวิชา ไม่ถ่ายทอดวิธีฝึกปรือให้ เอี้ยก้วยเพียงท่องจำขึ้นใจ แต่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้ ยามนี้ท่องให้เซียวเหล่งนึ่งฟัง นางจึงทำการค้นคว้า บ่งชี้เคล็ดความสำคัญ และใช้เวลาหลายเดือน เรียนรู้วิชาฝีมือที่เฮ้งเต้งเอี้ยงจารึกทิ้งไว้ได้

เคล็ดวิชาสุรางคนางค์ ( วิชาดรุณี สาวหยก )

           เคล็ดวิชาสุรางคนางค์ ลิ้มเฉียวเอ็งบัญญัติขึ้นมาเพื่อทำลายล้างวิชาฝีมือสำนักชวนจินก่า เพลงกระบี่สุรางคนางค์เป็นดาวข่มของเพลงกระบี่ชวนจินก่าอย่างแท้จริง ทุกกระบวนท่า ทุกย่างก้าว ไม่ว่าจะพลิกแพลงอย่างไร ก็ไม่อาจสลัดหลุดการครอบคลุมของเพลงกระบี่สุรางคนางค์ได้ เอี้ยก้วยกับเซียวเหล่งนึ่งใช้เวลาหลายเดือนฝึกวิชาภายนอกสำเร็จ แต่วิชาภายในฝึกได้ยากเย็นกว่า ใช้อีกหลายเดือนถึงฝึกสำเร็จ

วิชาจากคำภีร์เก้าอิม ( คัมภีร์นพยม )

           ต่อมายังได้รู้วิชาจากคำภีร์เก้าอิม ซึ่งจารึกไว้บนเพดานห้องใต้ดิน ผู้จารึกคือเฮ้งเต้งเอี้ยง หลังจากลิ้มเฉียวเอ็งเสียชีวิต เฮ้งเต้งเอี้ยงลอบเข้าสุสานโบราณได้เห็นเคล็ดวิชาสุรางคนางค์ ที่ลิ้มเฉียวเอ็งจารึกไว้ สร้างความตระหนกจนหน้าถอดสี จึงพาตัวเองเข้าสู่ส่วนลึกของภูเขา ใช้เวลา 3 ปี หาวิธีทำลาย แต่ก็ยังหาไม่ได้จึงล้มเลิกไป สิบกว่าปีให้หลัง หลังจากได้คัมภีร์เก้าอิมมา ลองเปิดผ่านตาดูเห็นว่ามีหนทางเอาชนะได้ จึงจารึกเคล็ดวิชาเก้าอิม บนเพดานห้องศิลาใต้ดิน พร้อมกับระบุวิธีทำลายเคล็ดวิชาสุรางคนางค์ อย่างไรก็ตามวิชาเก้าอิมที่จารึกไว้นี้ไม่ใช่ฉบับสมบูรณ์ คัดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเอาชนะวิชาของลิ้มเฉียวเอ็ง เอี้ยก้วยกับเซียวเหล่งนึ่งใช้เวลาปีเศษในการฝึกฝน

วิชาไม้เท้าตีสุนัข

           อีกแขนงวิชาที่นับว่าเป็นวิชาสุดยอดพิศดารของยุทธภพ นั้นคือวิชา ไม้เท้าตีสุนัข ซึ่งเป็นวิชาที่จะถ่ายทอดให้กับเจ้าสำนักกระยาจกเท่านั้น แต่เอี้ยก้วยได้เรียรู้วิชานี้โดยบังเอิญ โดยเริ่มต้นจากได้เรียนรู้กระบวนท่าทั้ง 36 ท่า จากอั้งฉิกกงบนยอดเขาฮั้วซั่ว และได้รู้เคล็ดวิชาจากอึ้งย้งในตอนที่แอบฟังอึ้งย้งถ่ายทอดวิชาให้ลู่อู่ค่า ตอนนั้นอึ้งย้งทวนหลายครั้งเพื่อให้ลู่อู่คาจำได้ แต่เอี้ยก้วยมีสติปัญญาล้ำเลิศพอฟังถึงรอบที่ 3 ก็ จดจำได้หมดไม่มีตกหลนแม้ซักคำ เอี้ยก้วยจึงได้วิชานี้ครบทั้งกระบวนท่าและเคล็ดวิชา แต่จะอย่างไรวิชาที่สุดยอดนี้ยังมีรายละเอียกปลีกย่อยวิธีใช้ วิธีปรับเปลียนพลิกแพลงที่หลากหลาย จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำเพิ่มเติม ซึ่งเอี้ยก้วยก็ไปได้ในส่วนนี้อีกประมาณหกเจ็ดส่วนของทั้งหมดในตอนที่ไปช่วยอึ้งย้งจากการตามล่าของกิมลุ้น ด้วยมันสมองของเอี้ยก้วย ถ้าหากได้ฝึกซ้อมขบคิดต่อ ย่อมสามารถใช้วิชานี้ได้อย่างสมบูรณ์

เพลงกระบี่ขลุ่ยหยก และดรรชนีศักดิ์สิทธิ์ ( ดรรชนีธรรม )

           เมื่อครั้งหนีการตามล่าจากลี้มกโช้ว ได้พบกับ มารบูรพา อึ้งเอี๊ยซื้อ เอี้ยก้วยพูดจาเก่งและยังมีนิสัยหลายอย่างตรงกับอึ้งเอี๊ยซือ คุยกันถูกคอ จึงได้รับการถ่ายทอดดรรชนีศักดิ์สิทธิ์ ( ดรรชนีเส่งคุน ) เพื่อไว้เอาชนะฝ่ามือเบ็ญจพิษของลี้มกโช้ว และเพลงกระบี้ที่ดัดแปลงจากขลุ่ยหยกอีกชุดไว้ทำลายแซ่ปัดของนาง วิชาฝีมือทั้งสองนี้ล้วนลึกล้ำพิศดาร คาดหวังความสำเร็จขั้นต้นต้องใช้เวลาหนึ่งปี หากคิดเอาชัยลี้มกโช้วต้องใช้เวลาสามปี

กระบี้เหล็กนิลดำ

           เอี้ยก้วยไปหาพี่อินทรี และได้ฝึกฝนยอดวิชาจากยอดคนผู้ล่วงลับนาม ต๊กโกคิ้วป้าย โดยได้พี่อินทรีเป็นคู่ซ้อม จากนั้นพี่อินทรีพาไปฝึกซ้อมกับการจู่โจมกับน้ป่าในลำธาร สลับกันการกินดีงูที่พี่อินทรีหามาให้ จนสำเร็จ ล่วงรู้ว่าเพลงกระบี่ของกระบี่หนักสิ้งสุดแต่เพียงนี้ ภายหน้ามีกำลังเพิ่มพูนกระบี้ที่ใช้จะมีน้ำหนักเบาลงทุกที นั่นเพราะพลังการฝึกปรือเพิ่มพูนเป็นล้ำลึกขึ้นอยู้กับการเพาะสร้างของตัวเอง ด้านเพลงกระบี่กลับบรรลุถึงขั้นสุดยอดแล้ว

วิชากระบี่ไม้

           หลังจากรู้ว่าต้องรอเซียวเหล่งนึ่งเป็นเวลานาน จึงกลับไปหาพี่อินทรีใช้เวลาไปกับการฝึกซ้อมวิชากระบี่ แต่ฝึกอยู่หลายเดือนรู้สึกไม่คืบหน้า ภายหลังพี่อินทรีพาลงใต้ไปที่ชายฝั่งทะเลได้ฝึกซ้อม พุ่งกระบี่ไม้ฟาดฟันกลางคลื่นพิโรธ ในช่วงเวลาน้ำทะเลหนุนสูงทุกเที่ยงวันเที่ยงคืน ฝึกซ้อมโดยไม่ว่างเว้น เสียงกระบี่ยิ่งฟาดฟันยิงดังสะเทือนเลือนลั่น จากนั้นค่อยๆเบาลง และกลับจากเบาเป็นดัง จากดังเป็นเบา ย้อนทวนรวมเจ็ดครั้ง สุดท้ายจากเบาเป็นเบา ดังเป็นดัง ฝึกปรืออยู่ชายฝั่งทะเลนี้ถึง 6 ปี

เพลงฝ่ามือกำสลดวิญญาณสลาย

           และสุดท้าย ในช่วงเวลาที่เอี้ยก้วยเฝ้ารอเซียวเหล่งนึ่งนั้น ด้วยความสามารถสติปัญญาอันล้ำเลิศ มีความรู้จากวิชาที่ได้เรียนมาหลากหลาย รวมกับประสบการณ์การต่อสู่อย่างโชกโชน ได้คิดค้นบัญญัติยอดวิชาขึ้นเอง โดยให้นามว่า วิชา ฝ่ามือกำสลดวิญญาณสลาย ซึ่งมีด้วยกันหลายท่า บ้างก็เป็นวิชาที่ดัดแปลงมาจากวิชาที่เคยได้รับการถ่ายทอดมา บ้างก็เป็นท่าที่คิดขึ้นเองเป็นเอกเทศไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิชาใด รวมแล้วได้ 17 ท่า ถือเป็นอีกหนึ่งยอดวิชาในยุทธภพ


หากต้องการนำข้อมูลออกไป กรุณาให้เครดิตและทำ link กลับมาที่เว็บนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
https://www.yodyut.com/20/วรยุทธของเอี้ยก้วย


บทความที่เกี่ยวข้อง
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง