เข้าระบบอัตโนมัติ

เรื่องการจัดอันดับวิชาต่างๆ


  • 1
huangyaoshi
#1   huangyaoshi    [ 20-10-2012 - 20:56:28 ]

ทุกๆ ท่าน ข้าน้อยขอบังอาจกล่าวบ้างซักเล็กน้อย อันว่าการจัดอันดับวิชา แท้จริงนั้นทำได้ยากยิ่ง หากรวมเอาวิชาทุกแขนง แล้วมาจัดรวมกัน นั่นยิ่งเป็นการยากเข้าใหญ่ เพราะหากรวมวิชาทุกแขนงแล้วมาจัดอันดับ เงื่อนไข มันคงต้องอยู่ที่ผู้ฝึก ว่าจะมีความขยันและความอดทนเพียงใด เข้าใจหลักและเคล็ดของวิชามากน้อยแค่ไหน ที่สำคัญ มีพรสววรรค์ที่จะฝึกหรือไม่ ดังนั้นข้าน้อยจึงขอบังอาจ แยกวิชาออกเป็นประเภท ให้ทุกท่านดู และจะกล่าวเฉพาะวิชาในบทประพันธ์ของท่าน กิมย๊ง ที่เป็นวิชาเด่นๆ และวิชาชั้นสูง
----------------------------------------------
" จะไม่ขอกล่าวถึงวิชาพื้นและวิชาที่เป็นของ วัดเส้าหลิน โดยตรง "
----------------------------------------------
1. ประเภท อาวุธ
----------------------------------------------
1.1 กระบี่
- วิชากระบี่ดัชนี 6 ชีพจร (สกุลต้วน แห่งต้าหลี่ เป็นทั้งวิชากระบี่และดัชนี)
- วิชา 9 กระบี่เดียวดาย (ตู้กูฉิวป้าย)
- วิชากระบี่ 2 ลักษณ์ (สำนักบู๊ตึ๊ง - จางซานฟง)
- วิชากระบี่ไท้เก๊ก (สำนักบู๊ตึ๊ง - จางซานฟง)
- วิชา 13 กระบี่ประตูเทพ (สำนักบู๊ตึ๊ง - ศิษย์เอกคนที่ 6 ยินหลี่ถิง)
- วิชากระบี่สตรีหยกขั้นสุดท้าย (ประยุกต์กับวิชา 2 มือสู้กันเองของจิวแป๊ะทง มือซ้ายใช้วิชากระบี่สตรีหยก มือขวาใช้วิชากระบี่ฉวนเจิน)
- วิชากระบี่กำจัดมารอสูร (ก๊วยเซียง)
- วิชากระบี่ขลุ่ยหยก (อึ้งเอี๊ยะซือ)
- วิชากระบี่ชั้นสูงของ 5 ขุนเขากระบี่ แต่ไม่ทราบชื่อวิชา 3 สำนัก ได้แก่ ซงซาน / ไท้ซาน / เหิงซาน
- วิชากระบี่ 3 ยอดเขาเขียวไท้งัก (สำนักหัวซาน สายลมปราณ)
- วิชากระบี่ไวลมหมุน (สำนักหัวซาน สายกระบี่)
- วิชากระบี่เขาหัวซาน (สำนักหัวซาน สายกระบี่)
- วิชากระบี่ 3 เซียนคร่าชีวิต (สำนักหัวซาน สายกระบี่)
- วิชากระบี่หมื่นบุปผา (สำนักหานซาน)
- วิชากระบี่เขาอุดร (สำนักหานซาน)
- วิชากระบี่หยินหยาง (กงซุนจี้)
- วิชา 1 กระบี่แปร 3 แจ้ง (สำนักฉวนเจิน)
- วิชากระบี่เต็งเอี๊ยง (สำนักฉวนเจิน)
- วิชาเพลงกระบี่ไท้ซาน (สำนักไท้ซาน)
- วิชาเพลงกระบี่คุนลุ้น (สำนักคุนลุ้น)
- วิชาเพลงกระบี่ปราบมาร (ลิ้มหย่วนถู)
-----------------------------------------------
1.2 วิชาดาบ
- วิชาดาบ 2 ลักษณ์พลิกกลับ (สำนักหัวซาน สายกระบี่)
- วิชาดาบไว (ไม่รู้ชื่อที่แท้จริง ของ จอมโจรบินเดี่ยวหมื่นลี้ เถียนป๋อกวง)
-----------------------------------------------
1.3 วิชาไม้เท้า
- วิชาไม้เท้าตีสุนัข (ประมุขพรรคกระยาจก)
- วิชาไม้เท้ามหาวชิระ (พรรคกระยาจก)
-----------------------------------------------
1.4 วิชาทวน
- วิชาอักขระอิงฟ้าฆ่ามังกร (สำนักบู๊ตึ๊ง - ศิษย์เอกคนที่ 5 จางชุ่ยซาน เป็นทั้งวิชาทวนและดัชนี)
-----------------------------------------------
2. ประเภท ฝ่ามือ
-----------------------------------------------
- วิชาฝ่ามือพิชิตมังกร 18 ท่า (ประมุขพรรคกระยาจก)
- วิชาฝ่า 6 สุริยันต์เทียนซาน (สำนักสำราญ หรือ สำนักสราญรมณ์ - แม่เฒ่าทารกหวูซิงหยุ๋น)
- วิชาฝ่ามือรุ้งขาว (สำนักสำราญ หรือ สำนักสราญรมณ์ - หลี่ชิวสุ่ย)
- วิชามือสลายวิญาณ (เอี๊ยก้วย)
- วิชาฝ่ามือ 4 สภาพ (ก๊วยเซียง)
- วิชาฝ่ามือเหล็ก (พรรคฝ่ามือเหล็ก)
- วิชาฝ่ามือเทพกระบี่สยบผู้กล้า (อึ้งเอี๊ยะซือ)
- วิชาฝ่ามือ 8 ทิศ (สำนักบู๊ตึ๊ง)
- วิชาฝ่ามือสำราญ (อั้งชิกกง)
- วิชาฝ่ามือแสงพุทธสาดส่อง (สำนักง๊อไบ๊ - มิกจ้อซือไท่)
- วิชาฝ่ามือ 9 ท่า (สำนักง๊อไบ๊ - มิกจ้อซือไท่)
- วิชาฝ่ามือดาราเหิน (สำนักหมู่ดาว - ติงชุนชิว)
- วิชาฝ่ามือเบญจพิษ (ลี้ม๊กโช๊ว)
- วิชาฝ่ามือฟ้านิรันดร์ (สำนักหานซาน)
- วิชาฝ่ามือรวมศูนย์ (สำนักหัวซาน สายลมปราณ)
------------------------------------------------
3. ประเภท ดัชนี
------------------------------------------------
3.1 ดัชนี นิ้ว
- วิชาดัชนีเอกสุริยัน (สกุลต้วนแห่งต้าหลี่)
- วิชานิ้วดีด (อึ้งเอี๊ยะซือ)
- วิชาดัชนีเทียนกัง (สำนักง๊อไบ๊)
-------------------------------------------------
3.2 ดัชนีสกัดจุด
- วิชากล้วยไม้ปาดจุด (อึ้งเอี๊ยะซือ)
- วิชาอักขระอิงฟ้าฆ่ามังกร (สำนักบู๊ตึ๊ง - ศิษย์เอกคนที่ 5 จางชุ่ยซาน เป็นทั้งวิชาทวนและดัชนี)
-------------------------------------------------
3.3 ดัชนีกระบี่
- วิชากระบี่ดัชนี 6 ชีพจร (สกุลต้วน แห่งต้าหลี่ เป็นทั้งวิชากระบี่และดัชนี)
-------------------------------------------------
3.4 กรงเล็บ
- วิชากรงเล็บกระดูกขาว (นับเฉพาะแม่นางแซ่เอี้ย ชุดเหลือง ซึ่งน่าจะฝึกได้สมบูรณ์และออกมาทางธรรมะกว่า เหมยเชาฟง , เอี้ยคัง และ โจวจื่อยั่ว)
- วิชากรงเล็บสะบั้นตระกูล (สำนักบู๊ตึ๊ง)
- วิชากรงเล็บเบญจพิษ (นิกายเบญพิษ - หลานฟ่งหวง)
-------------------------------------------------
4. ประเภท ลมปราณ กำลังภายใน พลังวัจจะ
-------------------------------------------------
- วิชาพลังไร้เงาชุดเล็ก ชุดใหญ่ (สำนักสราญรมณ์)
- วิชาพลังเหนือโลกัณต์ (สำนักสราญรมณ์ - ในเวอร์ชั่นภาพยนต์เรียกชื่อตามนี้ ส่วนในซีรี่ส์ จำไม่ได้ ผู้ฝึกคือ หวูซิงหยุน เป็นวิชาที่ทำให้เป็นอมตะ แต่ข้อเสียคือเมื่อครบรอบ ร่างกายจะกลับเป็นเด็ก)
- วิชาลมปราณภูติอุดร (สำนักสราญรมณ์)
- วิชามหาเวทย์สลายพลัง (สำนักหมู่ดาว - ติงชุนชิว พื้นฐานวิชามาจาก ลมปราณภูติอุดร)
- วิชามหาเวทย์ดูดดาว (เยิ่นหว่อสิง)
- วิชาพลังเก้าอิม
- วิชาพลังเก้าเอี๊ยง
- วิชาพลังรัศมีม่วง (สำนักหัวซาน สายลมปราณ)
- วิชาพลังเคลื่อนย้ายจักรวาล (พรรคเม้งก่า)
- วิชาพลังคางคก (อาวเอี๊ยงฮง)
- วิชาบนป้ายอัคคี ของพรรคเม้งก่าเปอร์เซีย
- วิชาพลังภายในสตรีหยก (สำนักสุสานโบราณ)
- วิชาคชสารปัญญาบารมี (วิชาของ มิกจง ผู้ฝึก คือ ราชครูแห่งมองโกล จินหลุน)
- วิชาพลังอมตะ (จำชื่อวิชาไม่ได้ ของ กงซุนจี้ เป็นวิชาที่ฝึกยากแต่ทำลายง่าย เพราะห้ามกินของคาว)
---------------------------------------------------
5. ประเภท หมัด มวย
---------------------------------------------------
- วิชามวยไท้เก็ก (จางซานฟง)
- วิชาหมัดว่างส่วาง (สำนักฉวนเจิน)
- วิชา 2 มือตีกัน (จิวแปะทง)
- วิชาเพลงหมัด 72 คังเม้ง (จิวแปะทง)
- วิชา 9 ท่าคว้าจับ (จิวแปะทง)
- วิชาหัตถ์ตัดกิ่งเหมย (สำนักสำราญ หรือ สำนักสราญรมณ์ - แม่เฒ่าทารกหวูซิงหยุ๋น)
- วิชาเพลงเตะรวบใบไม้ มังกรทะยาน (อึ้งเอี๊ยะซือ)
- วิชาหมัด 7 พิการ หรือ หมัด 7 ทำร้าย (สำนักคงท้ง)
---------------------------------------------------
6. ประเภท วิชาตัวเบา
---------------------------------------------------
- วิชาเท้าท่องคลื่น หรือ เดินลัดนิ้วมือ (สำนักสราญรมณ์)
- วิชาบันไดเมฆ (สำนักบู๊ตึ๊ง)
- วิชาเท้าลมย้อนแฉลบหลิว (สำนักสุสานโบราณ)
- วิาตัวเบาของค้างคาวปีกเขียว อุ้ยเจ็กเชี่ยว
---------------------------------------------------
7. ประเภท ค่ายกล
---------------------------------------------------
- วิชาค่ายกลทุกชนิดที่สร้างโดย อึ้งเอี๊ยะซือ เช่น ค่ายกลยันต์ 8 ทิศ / ค่ายกลดอกท้อ / ค่ายกล 28 กลุ่มดาว และอื่นๆ อีกเพียบ
- วิชาค่ายกลไม้ตีสุนัข (พรรคกระยาจก)
- วิชาค่ายกลกระบี่ง๊อไบ๊
- วิชาค่ายกลบ่อเก็กสราญรมณ์ (สำนักสราญรมณ์)
- วิชาค่ายกล 7 ดาว (สำนักฉวนเจิน)
- วิชาค่ายกลดาวเหนือ (สำนักบู๊ตึ๊ง)
- วิชาค่ายกลกระบี่หานซาน (สำนักหานซาน)
---------------------------------------------------
8. ประเภท อาวุธลับ
---------------------------------------------------
- วิชาเข็มดอกบัวทอง (สำนักบู๊ตึ๊ง)
- วิชายันต์เป็นตาย (สำนักสราญรมณ์)
- วิชากระสุนสายฟ้า (สำนักง๊อไบ๊)
---------------------------------------------------
9. ประเภท วิชาพิเศษ / คัมภีร์ที่รวมศาสตร์ต่างๆ
---------------------------------------------------
- คัมภีร์ 9 อิม
- คัมภีร์ 9 เอี๊ยง
- คัมภีร์ทานตะวัน
---------------------------------------------------momothedog
#2   momothedog    [ 20-10-2012 - 22:49:10 ]

ค่ายกลของหุบเขาไร้รักก็มี [ยังมีอีกจำชื่อไม่ได้]
อาวุธลับของลี้มกโช้วก็มี ของราชบุตรฮั่วตูก็มี [ยังมีอีกจำชื่อไม่ได้]
กรงเล็บกระดูกขาวนี่มี [เอี้ยคัง,เอี้ยก้วย,ซ่งแชจือ,จิวจี้เยียก,แล้วก็ศิษย์ของอึ้งเอื้ยซือคนที่2หรือ3เนี่ยหละ]
คัมภีร์นี่มี คัมภีร์เบญจพิษ คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็น [ยังมีอีกจำไม่ได้]

ที่เหลือกำลังนึกhuangyaoshi
#3   huangyaoshi    [ 20-10-2012 - 23:34:52 ]

แสดงว่า ท่าน momothedog ไม่ได้อ่านตอนเกริ่นนำที่ผมเขียนบอกไว้ หรือ อ่านรายชื่อวิชาให้ถี่ถ้วนเลยนะครับ ที่ผมบอกไว้ว่า
------------------------------------------------------
จะกล่าวเฉพาะวิชาในบทประพันธ์ของท่าน กิมย๊ง ที่เป็นวิชาเด่นๆ และ " วิชาชั้นสูง " และ " จะไม่ขอกล่าวถึงวิชาพื้นและวิชาที่เป็นของ วัดเส้าหลิน โดยตรง "
------------------------------------------------------
อีกอย่างนะครับ " วิชา " คือ วรยุทธที่บัญญัติไว้ อาจจะบันทึกในคัมภีร์ หรือ ถ่ายทอดกัน หรือ สอนกันทางใดทางหนึ่ง สังเกตุว่า ผมจะเขียนคำว่า " วิชา " นำหน้ารายชื่อวรยุทธทั้งหมด
------------------------------------------------------
- ค่ายกลหุบเขาไร้รัก ไม่ใช่วิชา เป็นเพียงการใช้คนถือตาข่าย (ตาข่ายที่ทอมาจากอะไร จำไม่ได้ แต่อาวุธตัดไม่ขาด) มาล้อมจับเท่านั้น
- อาวุธลับของลี้มกโช้ว หรือ ฮั่วตู ไม่ใช่วิชา เป็นเพียงการใช้เข็มอาบยาพิษ แล้วชัดออกไป
- กรงเล็บกระดูกขาว ก็ตามที่อธิบายไว้ในวงเล็บครับ
- คัมภีร์เบญจพิษ มันก็บันทึก วิชาฝ่ามือเบญจพิษ ที่ ลี้ม๊กโช้ว ฝึก ซึ่งก็จัดไว้อยู่ในวิชาฝ่ามือแล้ว ส่วนคัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็น มันเป็นของวัดเส้าหลิน ซึ่งก็บอกไว้แต่ต้นแล้ว ว่าจะไม่กล่าวถึงและเอามารวม
------------------------------------------------------
อ่านให้ดี วิเคราะห์ให้ดีก่อนนะครับ อย่าเพิ่งรีบตอบ เดี๋ยวจะปล่อยไก่
------------------------------------------------------
yzma
#4   yzma    [ 21-10-2012 - 15:28:28 ]

ยังมียอดวิชาอีกมากมายที่ตกหล่นไปนะฮ๊า อย่างเช่น
วิชากระบี่เหล็กนิลของเอี้ยก้วยก็ยังเหนือกว่าวิชากระบี่ๆหลายๆวิชาที่ท่านอึ้งว่าไว้อีกฮ่ะ
เพลงกระบี่หยินหยางของบู้ตึ้งก็เหนือกว่าวิชากระบี่ของพวก5ขุนเขากระบี่
เพลงกระบี่ของอาแช(เพลงกระบี่แคว้นเวียด)
ในหมวดอาวุธก็ยังมีวิชาแส้อีกที่ขาดไม่ได้ วิชาแส้มังกรเงิน(ถ้าจำชื่อไม่ผิดนะฮ๊า)ในคัมภีร์เก้าอิมก็อานุภาพสูง
ฝ่ามือไหมเย็นของค้างคาวปีกเขียว
ฝ่ามือยมทูตเสียนหมิงของสองเฒ่าผู้กันกระเรียน-ไม้เท้ากวาง
ฝ่ามือน้ำแข็งพิษของอิ๋วถันจื่อ
ฝ่ามือไอเย็นของจ้อแน่เซี้ยง
ดรรชนีเย็นแปลงของเส่งคุนก็ไม่ใช่ธรรมดา
ดรรชนีรวมผสานของตระกูลมู่หยง มู่หยงป๋อโชว์ให้เห็นแล้วว่าเทพแค่ไหน
ดรรชนีขนนกเย็น(หรืออะไรสักชื่อนี่แหละ)หลี่ชิวสุ่ยใช้ตอนตัดนิ้วนางเฒ่าทาริกา
กรงเล็บอินทรีของพญาอินทรีคิ้วขาว

ยังมีวิชาประหลาดๆอย่างวิชาเป่าขลุ่ยของอึ้งเอี้ยซือ วิชาสำรวจวิญญาณของสราญรมย์ที่สามารถค้นหาศัตรูในรัศมี50ลี้(หลี่ชิวสุ่ยใช้ตามหานางเฒ่าทาริกา) ดาวเคลื่อนดาราคล้อยของตระกูลมู่หยงก็พิศดารมีอานุภาพไม่แพ้เคลื่อนย้ายจักรวาล

วิชาหกบรรจบใต้หล้าของนางเฒ่าทาริกา ไม่ได้ทำให้เป็นอมตะ และที่ต้องร่างกายแคะแกร็นเป็นเด็กและย้อนวัยทุกๆ30ปีเกิดจากข้อผิดพลาดขณะฝึกวิชา (ตอนแม่เฒ่าฝึกวิชานี้โดนหลี่ชิวสุ่ยลอบทำร้าย)
วิชาที่ทำให้เป็นอมตะไม่มี มีแต่วิชาที่ทำให้ไม่แก่ไม่เห ี่ยวของพรรคสราญรมย์ และวิชาหน้าเด็กของเซียวเหล่งนึ่ง(จำชื่อทั้ง2วิชาไม่ได้)

เท้าท่องคลื่นไม่ใช่วิชาตัวเบา
2มือพันตูของเฒ่าทารกเป็นวิชาแยกใจ ไม่ใช่วิชาหมัดมวย
วิชาสลายพลังของติงชุนชิวคือการใช้ยาพิษไปสลายพลังศัตรูแค่นั้น
วิชาบนป้ายอัคคีก็เป็นสายกระบวนท่า

momothedog
#5   momothedog    [ 21-10-2012 - 23:53:08 ]

ท่าน yzma กล่าวมาค่อนข้างถูกต้องครับwg_yubin
#6   wg_yubin    [ 23-10-2012 - 22:44:16 ]

อันที่จริง คัมภีร์เบญจพิษ ยังมีวิธีการทำเข็มพิษของลี้มกโช้วด้วยนะคะ และมีสูตรยาถอนพิษของทั้งฝ่ามือเบญจพิษและพิษเข็มเงินนด้วยเจ้าจอมหยู่
#8   เจ้าจอมหยู่    [ 18-12-2012 - 16:54:02 ]

แสดงว่ามุงว่างมากเลย สินะ ว่างมากมาให้กูโบยเล่นหน่อยสิ กำลังคันมือพอดีหลี่ชิวสุ่ย
#9   หลี่ชิวสุ่ย    [ 04-01-2013 - 22:26:20 ]

หลี่ชิวสุ่ย
#10   หลี่ชิวสุ่ย    [ 05-01-2013 - 17:10:45 ]

quote : yzma

ดรรชนีขนนกเย็น(หรืออะไรสักชื่อนี่แหละ)หลี่ชิวสุ่ยใช้ตอนตัดนิ้วนางเฒ่าทาริกา


ที่จริงคือ วิชามือเย็นปาดจุด เป็นวิชาสกัดจุด ...ตอนที่หลี่ชิวสุ่ยใช้วิชานี้ ประมาณว่าสะบัดมือ1ครั้ง ก็เกิดลมเย็นพัดกระแทกใส่ขาทั้งสองข้างขอซีจุ๊จนซีจุ๊ล้มลงพร้อมกับถูกสกัดจุดที่ข้อเท้าทั้งสองข้างไปในตัว ...ส่วนตอนที่ตัดนิ้วนางเฒ่าทาริกาเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเล็กน้อย และตัดนิ้วนางเฒ่าด้วยอาวุธลับซึ่งมีลักษณะคล้ายมีดแต่โปร่งใสคล้ายทำจากแก้ว
คาดว่าคุณYzmaคงจำสับสน ^^
inw_dota
#11   inw_dota    [ 06-01-2013 - 00:02:52 ]

ในหนังสือ มันเรียกว่า วิชาแขนเสื้อเย็นปาดจุด อ่ะคับ -*- น.นพรัตน์ แปล อ่ะคับ
inw_dota
#12   inw_dota    [ 06-01-2013 - 01:01:06 ]

แต่เวอร์ชันปรับปรุงล่าสุดผมก็ไม่รู้ว่า อ.กิมย้ง เค้าเปลี่ยนชื่อวิชาอะไรไปบ้าง เห็นว่าเปลี่ยนไปหลายเหมือนกัน
สรุปว่า เป็น ดรรชนี ฝ่ามือ หรือแขนเสื้อ กันแน่ -*- ?กระบี่หยกเย็น
#13   กระบี่หยกเย็น    [ 07-01-2013 - 23:11:58 ]

วิชากระบี่6 ชีพจร มันเป็นวิชาดรรชนีนิ แค่ชื่อมันมีคำว่ากระบี่อยู่ คนเลยเข้าใจว่ามันเป็นวิชากระบี่solitude
#14   solitude    [ 21-01-2013 - 21:49:44 ]

ถั่วต้มyzma
#15   yzma    [ 24-01-2013 - 23:07:33 ]

เออ ใช่ฮ่ัะ
ไปเปิดหนังสือดูใหม่ละ ในฉบับแรกสุดที่ยังไม่ได้แก้
ชื่อวิชา แขนเสื้อเย็นปาดจุด จริงๆฮ่ะ
mic00751
#16   mic00751    [ 09-11-2013 - 14:16:10 ]

ขอบคุณมาก ข้อมูลเป็นประโยชน์มากsoki
#17   soki    [ 21-02-2015 - 12:28:22 ]    IP: 49.230.87.135

ไรวะเอี้ยก้วยฝึกวิชาเก้าอิมก่อจริงแต่กรุไม่เคยเหนรืออ่านเจอ
ตอนมันใช้วิชากรงเล็บกระดูกขาวนะ อีกอย่างวิชากระบี่สตรีหยกที่
ใช้คูกับกระบี่ฉวนเจินคนที่ประยุกใช้ได้สองมือความเร็วเทียบเท่า2 คน
ก่อเสี่ยวเล่งนึ่งนะใช่จิวแป๊ะทงหรอวะ แล้วยูไลพันมือ ฝ่ามือำอเย็นอ่ะไปไหนkobkiat
#18   kobkiat    [ 07-05-2015 - 22:25:22 ]    IP: 27.55.74.90

เยี่ยมครับที่รวบรวมข้อมูลมาได้ขนาดนี้ มีผิดพลาด/ตกหล่นบ้างก็ให้อภัย ^ ^Thor
#19   Thor    [ 11-05-2015 - 00:25:07 ]    IP: 182.52.35.205
นางเฒ่าทาริกา
#20   นางเฒ่าทาริกา    [ 05-07-2015 - 00:51:24 ]    IP: 27.55.23.180

*หกบรรจบมีแต่เราเป็นเอกะ  • 1
ตอบกระทู้
ชื่อ
รหัส กรอกตัวอักษร ตามภาพ
ข้อความ


emo-smile emo-happy emo-lol emo-enjoy emo-kiku emo-cool emo-hoho emo-drool emo-hungry emo-kiss emo-sorry emo-sad emo-cry emo-tear emo-question emo-doubt emo-shock emo-redface emo-plz emo-peevish emo-angry emo-moody emo-sneer emo-makefaces emo-good emo-touched emo-love emo-bore emo-tired emo-vomit
bold italic underline img link superscript subscript size color space justifyleft justifycenter justifyright quote box youtube