เข้าระบบอัตโนมัติ

คำถาม ประวัติศาสตร์ไทย


  • 1
มหาราช
#1   มหาราช    [ 25-05-2008 - 12:58:32 ]

เนื่องด้วย เราเป็นคนไทย ดังนั้น จึงต้องศึกษาประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองเราเอาไว้
เหตุที่ต้อง เอามาอยู่ในหวดทั่วไป เพราะว่า หน้าเมืองจีน มันก็ต้องมีอะไรที่เกี่ยวกับจีน ประวัติศาสตร์จีนน่ะครับ

เริ่มด้วย 10 แรกก่อน


1. คนดีที่โลกไม่สรรเสริญ (พระนามกษัตริย์)

2. เมื่อขึ้นครองราชย์ ได้ 1 ปี กรุงก็แตก (พระนามกษัตริย์)

3. กษัตริย์พระองค์แรก แห่งราชวงศ์ปราสาททอง

4. กษัตริย์พระองค์เดียวที่พม่าแต่งตั้ง

5. สมเด็จพระมหินทราธิราช สิ้นพระนม์ด้วยเหตุใด

6. เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต ฝนก็ตกลงมาเป็นสายเลือด

7. สงคราม ไทย - พม่า เกิดขึ้นครั้งแรก ในรัชสมัยใด ของอาณาจักรใด และด้วยเหตุใด

8. วีรสตรีคนแรกของไทย

9. ชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาค้าขายกับไทย

10. พระสุพรรณกัลยา มีชื่อเสียงในด้านใด


หลังจากนี้ จะไม่ค่อยมีเวลา อาจารย์ไม่ค่อยให้การบ้านเยอะ และ ยังไม่ได้เปิดสอนพิเศษติว o-net a-net ดังนั้น จึงมาบ่อยหน่อย แต่หลังจากนี้ เดือนนี้ ก็ไม่แน่ใจนะ แต่จะพยายามเจียดเวลามาถาม และ เฉลยให้ อ้อ ท่องยุทธภพด้ว วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ ก็ไม่แน่จอมยุทธ์มังกรน้อย
#2   จอมยุทธ์มังกรน้อย    [ 26-05-2008 - 14:46:35 ]

1. คนดีที่โลกไม่สรรเสริญ (พระนามกษัตริย์)

อันนี้ ไม่รู้ครับ งง

2. เมื่อขึ้นครองราชย์ ได้ 1 ปี กรุงก็แตก (พระนามกษัตริย์)

สมเด็จพระมหินทราธิราช

3. กษัตริย์พระองค์แรก แห่งราชวงศ์ปราสาททอง

สมเด็จพระเจ้าประสาททอง

4. กษัตริย์พระองค์เดียวที่พม่าแต่งตั้ง

บุเรงนอง มั้ง ใช่หรือป่าว

5. สมเด็จพระมหินทราธิราช สิ้นพระนม์ด้วยเหตุใด

ป่วยตาย ในระหว่างถูกนําตัวไปพม่า

6. เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต ฝนก็ตกลงมาเป็นสายเลือด

สมเด็จพระนเรศวร หรือป่าวอะ

7. สงคราม ไทย - พม่า เกิดขึ้นครั้งแรก ในรัชสมัยใด ของอาณาจักรใด และด้วยเหตุใด

ในสมัยของสมเด็จพระไชยราชาธิราช ส่วนพม่า อยู่ในสมัย พระเจ้าตะเบงชะเวตี้ คือ ศึกเมืองเชียงกราน ตอนนั้น มอญอพยพมาอยู่ในเมืองเชียงกรานพม่าจึงถือโอกาสเข้ามาตีเอาเมืองเชียงกรานไป และไทยก็สามารถตีคืนเอาได้

8. วีรสตรีคนแรกของไทย

พระศรีสุริโยทัย

9. ชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาค้าขายกับไทย

โปรตุเกส

10. พระสุพรรณกัลยา มีชื่อเสียงในด้านใด

สละชีพเพื่อชาติมหาราช
#3   มหาราช    [ 26-05-2008 - 15:25:41 ]

จอมยุทธมังกรน้อย


เชิญไปดูเฉลยเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะลงให้ ในหน้ามืองจีนจอมยุทธพันหน้า
#4   จอมยุทธพันหน้า    [ 27-05-2008 - 18:27:21 ]

มหาราช กับ ไม่ใช่มหาราช ต่างกันเพราะไรอ่ะประจิมคลุ้มคลั่ง
#5   ประจิมคลุ้มคลั่ง    [ 27-05-2008 - 20:12:32 ]

มหาราช แปลว่า พระเจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่ เป็นคำที่มหาชนใช้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ์พระเจ้าแผ่นดิน ส่วนพระมหากษัตริย์ที่ไม่ได้ต่อท้ายด้วยมหาราช ไม่ไ้ด้่หมายถึงประชาชนไม่สรรเสริญ แต่อาจตราตรึงใจน้อยกว่า ในคำว่ามหาราชเนี่ยต้องสร้างคุณอย่างเด่นชัดให้กับแผ่นดินจริงๆ โดยประชาชนให้การยอมรับและสรรเสริญรวมถึงจดจำวีรกรรมของกษัตริย์องค์นั้นได้เกือบทุกคนในประเทศ
ทำให้ตราตรึงใจในทุกยุคทุกสมัย ต่างกันตรงนี้แหละครับจอมยุทธไร้นาม
#6   จอมยุทธไร้นาม    [ 02-07-2008 - 14:41:03 ]

1. คนดีที่โลกไม่สรรเสริญ (พระนามกษัตริย์)

อันนี้ ไม่รู้ครับ งง (เห็นด้วยครับ)

2. เมื่อขึ้นครองราชย์ ได้ 1 ปี กรุงก็แตก (พระนามกษัตริย์)

สมเด็จพระมหินทราธิราช (เหมือนกัน ครับ)

3. กษัตริย์พระองค์แรก แห่งราชวงศ์ปราสาททอง

สมเด็จพระเจ้าประสาททอง (เหมือนกันครับ)

4. กษัตริย์พระองค์เดียวที่พม่าแต่งตั้ง

อันนี้ น่าจะเป็น สมเด็จพระมหาธรรมราชา ครับ (พระบิดาของ สมเด็จพระนเรศวร)

5. สมเด็จพระมหินทราธิราช สิ้นพระนม์ด้วยเหตุใด

ป่วยตาย ในระหว่างถูกนําตัวไปพม่า (อันนี้เหมือนกัน)

6. เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต ฝนก็ตกลงมาเป็นสายเลือด

สมเด็จพระนเรศวร (ไม่แน่ใจเหอๆ)

7. สงคราม ไทย - พม่า เกิดขึ้นครั้งแรก ในรัชสมัยใด ของอาณาจักรใด และด้วยเหตุใด

สมเด็จพระไชยราชาธิราช

8. วีรสตรีคนแรกของไทย

พระศรีสุริโยทัย

9. ชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาค้าขายกับไทย

โปรตุเกส

10. พระสุพรรณกัลยา มีชื่อเสียงในด้านใด

ยอมแลกเปลี่ยนเป็นตัวประกัน กับพระนเรศวร เพื่ออยู่หงสาวดีแทนมหาราช
#7   มหาราช    [ 02-07-2008 - 18:14:06 ]

คุณครับ คำถามข้อนี้ เขาถามไปนาน และ เฉลยกันไปหมดแล้ว กระทู้นี้ ผมไม่ใช้แล้ว ย้ายไปที่หมวดเมืองจีนแล้ว


ถ้าอยากดูเฉลย ก็ไปดูได้๑ยาจกอุดร๑
#8   ๑ยาจกอุดร๑    [ 02-07-2008 - 19:51:17 ]

1. คนดีที่โลกไม่สรรเสริญ (พระนามกษัตริย์)
พระมหาธรรมราชา

2. เมื่อขึ้นครองราชย์ ได้ 1 ปี กรุงก็แตก (พระนามกษัตริย์)
พระมหินทราธิราช

3. กษัตริย์พระองค์แรก แห่งราชวงศ์ปราสาททอง
พระเจ้าปราสาททอง

4. กษัตริย์พระองค์เดียวที่พม่าแต่งตั้ง
พระมหาธรรมราชา

5. สมเด็จพระมหินทราธิราช สิ้นพระนม์ด้วยเหตุใด
โดนประหาร

6. เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต ฝนก็ตกลงมาเป็นสายเลือด
พระนเรศวรมหาราช

7. สงคราม ไทย - พม่า เกิดขึ้นครั้งแรก ในรัชสมัยใด ของอาณาจักรใด และด้วยเหตุใด
ในรัชสมัยพระไชยราชาธิราช
เกิดที่เมืองเชียงกราน
โดยที่ทัพพม่าของพระเจ้าตะเบงชเวตี้มาตี


8. วีรสตรีคนแรกของไทย
พระสุริโยทัย

9. ชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาค้าขายกับไทย
โปรตุเกต

10. พระสุพรรณกัลยา มีชื่อเสียงในด้าน
ความเสียสละมหาราช
#9   มหาราช    [ 03-07-2008 - 08:48:05 ]

เพิ่งจะบอก มาอีกนายแล้มั่ว
#10   มั่ว    [ 06-08-2015 - 17:53:39 ]    IP: 171.7.144.180

quote : ๑ยาจกอุดร๑

1. คนดีที่โลกไม่สรรเสริญ (พระนามกษัตริย์)
พระมหาธรรมราชา

2. เมื่อขึ้นครองราชย์ ได้ 1 ปี กรุงก็แตก (พระนามกษัตริย์)
พระมหินทราธิราช

3. กษัตริย์พระองค์แรก แห่งราชวงศ์ปราสาททอง
พระเจ้าปราสาททอง

4. กษัตริย์พระองค์เดียวที่พม่าแต่งตั้ง
พระมหาธรรมราชา

5. สมเด็จพระมหินทราธิราช สิ้นพระนม์ด้วยเหตุใด
โดนประหาร

6. เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต ฝนก็ตกลงมาเป็นสายเลือด
พระนเรศวรมหาราช

7. สงคราม ไทย - พม่า เกิดขึ้นครั้งแรก ในรัชสมัยใด ของอาณาจักรใด และด้วยเหตุใด
ในรัชสมัยพระไชยราชาธิราช
เกิดที่เมืองเชียงกราน
โดยที่ทัพพม่าของพระเจ้าตะเบงชเวตี้มาตี


8. วีรสตรีคนแรกของไทย
พระสุริโยทัย

9. ชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาค้าขายกับไทย
โปรตุเกต

10. พระสุพรรณกัลยา มีชื่อเสียงในด้าน
ความเสียสละ
มั่วว่ะPleng
#11   Pleng    [ 13-04-2017 - 22:42:46 ]    IP: 118.173.221.24

ชอบมากเลยค่ะเข่าใจมากขึัน  • 1
ตอบกระทู้
ชื่อ
รหัส กรอกตัวอักษร ตามภาพ
ข้อความ


emo-smile emo-happy emo-lol emo-enjoy emo-kiku emo-cool emo-hoho emo-drool emo-hungry emo-kiss emo-sorry emo-sad emo-cry emo-tear emo-question emo-doubt emo-shock emo-redface emo-plz emo-peevish emo-angry emo-moody emo-sneer emo-makefaces emo-good emo-touched emo-love emo-bore emo-tired emo-vomit
bold italic underline img link superscript subscript size color space justifyleft justifycenter justifyright quote box youtube