เข้าระบบอัตโนมัติ

คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็น


  • 1
เทพเพลิงเมฆา
#1   เทพเพลิงเมฆา    [ 24-02-2008 - 21:11:19 ]

คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็นมีทั้งหมดกี่ขั้นครับ
แล้วขั้นไหนสูงสุด

ในเรื่องมังกรหยกทั้งสามภาคมีใครที่ได้ฝึกมั่งสยบทั่วเเผ่นดิน
#2   สยบทั่วเเผ่นดิน    [ 24-02-2008 - 21:16:46 ]

มันไม่มีวัดเป็นขั้นหรอกนะ..... นั่น เป็นจินตนาการ ของคนเขียน

เป็นวิชาที่ถ่ายทอดให้ศิษย์ทั่วไปในวัด เป็นแบบมาจากโยคะของอินเดีย ท่านปรมจารย์ตั๊กม้อ เป็นชาวอินเดีย ได้จำนำมาเผยแพร่ ...สยบทั่วเเผ่นดิน
#4   สยบทั่วเเผ่นดิน    [ 24-02-2008 - 21:54:51 ]

นางชีเฒ่าอันบัดซบ ความจริงที่ข้าทราบมัน ไม่ใช่อย่างนั้น นั่น ข้าจะไปตรัสรู้เรอะ นั่นมันจินตนาการกิมย้ง

ตระกูลควาย คือ buffalow อยู่วันยังค่ำสยบทั่วเเผ่นดิน
#5   สยบทั่วเเผ่นดิน    [ 24-02-2008 - 22:25:24 ]

ในเรื่อง มังกรหยก-ดาบมังกรหยก (ไม่รวมเรื่องอื่น ที่กิมย้งเขียน) คนที่ได้ฝึกวิชาย้ายเส้นเอ็นก็มี พระในวัดเส้าหลิน ขอรับ

ไม่มีการแบ่งเป็นขั้น มีแต่ฝึกสำเร็จและไม่สำเร็จมังกรหยก2
#6   มังกรหยก2    [ 01-03-2008 - 19:35:58 ]

ขอบคุนที่ถาม เก้อยากรุเหมือนกันลี่เสี่ยวเทียน
#7   ลี่เสี่ยวเทียน    [ 04-03-2008 - 11:34:34 ]

ข้าคิดว่าการฝึกย้าย เส้นเอ็น นะ มีจริง

มิใช่ในนวนิยายเพียงอย่างเดียว โดยถ้าใครสนใจก็ต้องไปฝึก ชี่กง

เป็นวิชาควบคุมลมปราณ ควบคุมเนเอ็น และสมาธิมือกระบี่ไร้นาม
#8   มือกระบี่ไร้นาม    [ 05-03-2008 - 14:02:02 ]

วิชานี้ก็ฝึกอยู่เหมือนกัน ฝึกแบบจริงๆเลย ห่กจะวัดเป็นขั้น มันก็มีอยู่บ้าง ขั้นสีทองสูงสุด ตามตำนานปรมาจารย์ตักม้อฝึกขั้นนี้สำเร็จเพียงผู้เดียว รองลงมาก็ขั้นสีดำ ในนิยายกิมย้ง ผู้ฝึกสำเร็จขั้นสีดำ ก็คือ หลวงจีนกวาดลาน นอกนั้นผมก็เรียงไม่ถูก รู้อีกว่า มี ขั้นสีขาว ขั้นสีครามสยบทั่วเเผ่นดิน
#9   สยบทั่วเเผ่นดิน    [ 05-03-2008 - 14:36:48 ]

ไม่มีการแบ่งเป็นขั้น มีแต่ฝึกสำเร็จและไม่สำเร็จ ท่านไร้นามไม่ทราบไปอ่าน จากที่ใดกัน ขอรับ

ความจริงเป็นอย่างที่ข้าบอก ในนิยาย8เทพอสูรมังกรฟ้า ไม่มีการแบ่งเป็นขั้นนะ ขอรับมือกระบี่ไร้นาม
#10   มือกระบี่ไร้นาม    [ 05-03-2008 - 18:06:23 ]

ฝึกแบบขั้น เป็นจินตนการของการ์ตูน แต่วัดกันแบบขั้นก็มีจริงนะครับสยบทั่วเเผ่นดิน
#11   สยบทั่วเเผ่นดิน    [ 05-03-2008 - 18:15:07 ]

แบบฟางเจิ้นไต๊ซือ สำเร็จ วิชาย้ายเส้นเอ็น ก็ไม่ได้บอกว่าสำเร็จ ถึงขั้นไหน......

จะเอาอะไรมาวัดเป็นขั้น...... หลวงจีนหอคัมภีร์คนนั้น มิได้บอกว่าสำเร็จวิชาย้ายเส้นเอ็นนะ ขอรับ

แต่.....เป็นเพราะมุ่งมั่นปฎิบัติธรรมะ จนบรรลุธรรมขั้นสูง......
ประมุขหอดารา
#12   ประมุขหอดารา    [ 05-03-2008 - 23:33:52 ]

ต้องบอกก่อนว่า วิชาของวัดเส้าหลิน ทั้ง 72 วิชา รวมทั้งวิชาจากคัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็น เคล็ดลับและหลักของการฝึกจริงๆคือต้องมีจิตใจเมตา กรุณา มุ่งสู่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตัดกิเลสทั้งหลายทั้งปวง และความรู้สึกนึกคิด ทั้งหลายทั้งปวง เข้าสู่ห้วงสมาธิ ซึ่งในส่วนนี้จะมีแต่ พระสงฆ์ เท่านั้น ถึงจะเข้าถึงตรงส่วนนี้ได้ ส่วนคนอื่นๆไม่มีทางที่จะเข้าถึงตรงส่วนนี้ ถึงได้ฝึกวิชาจากวัดเส้าหลินวิชาใดไป ก็เข้าไม่ถึงแก่นแท้ของวิชา ยอตัวอย่าง ราชครูคิวม่อจื้อ ได้ฝึกครบทั้ง 72 วิชาวัดเส้าหลิน และ คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็น แต่ตนเองไม่ได้บำเพ็ญเพียรมุ่งมั่นอยู่ในทางธรรม และ ตัดกิเลสทั้งปวงออกไป จึงเข้าได้ไม่ถึงแก่นแท้ของ วิชาวัดเส้าหลินซักวิชา จึงต้องใช้พื้นฐานพลังไร้ลักษณ์น้อย ของพรรคสราญรมย์เป็นแก่นแทน

ซึ่งผู้ที่จะเข้าถึงตรงจุดนั้นได้ มี ท่านปรมาจารย์ตั๊กม้อ เพียงคนเดียวที่ทำได้ถึงขั้นนั้นจน บางท่านยกให้ท่านเป็น สมมุติเทพ เลยทีเดียว

หลวงจีนในหอเก็บคัมภีร์ ก็แตกฉาน เกือบทุกวิชา ไม่ใช่เฉพาะคัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็น แต่ว่าท่านไม่ได้ฝึกทุกวิชา อย่างท่านปรมาจารย์ตั๊กม้อ เพียงแต่ว่าท่าน บำเพ็ญเพียรภาวนา มุ่งสู่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตัดกิเลสทั้งหลายทั้งปวง และความรู้สึกนึกคิด ทั้งหลายทั้งปวง จนมีตบะแรงกล้า ความสามารถของท่านจึงออกแนว กึ่งเทพกึ่งมนุษย์ เช่นเดียวกัน

คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็น ไม่ได้มีเป็นขั้นๆสีๆแต่อย่างใด แต่อยู่ที่พลังการฝึกปรือ และการจิตใจเข้าถึงหลักธรรมสมาธิ ตัดกิเลสและความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายทั้งปวง ว่ามากน้อยแค่ไหน เท่านั้นเอง

http://www.roch.clubdara.com/topic.php?topic=2939

ในการ์ตูนมันมั่วคุณชายหน้าใส
#13   คุณชายหน้าใส    [ 06-03-2008 - 09:25:05 ]

ดีจังนะคับผมมือกระบี่ไร้นาม
#14   มือกระบี่ไร้นาม    [ 06-03-2008 - 11:51:52 ]

ผมเข้าใจผิดไปจริงๆ ตอนนั้นไปเจอมาแล้วอ่าน แต่ปึงเจ่งไต้ซือนั้นก็สำเร็จวิชาเคลื่อนย้ายกล้ามเนื้อ ซึ่งก็คือเคลื่อนย้ายเส้นเอ็น วิชานี้ฝึกความแข็งกร้าว ไม่ค่อยจะมีใครฝึกสำเร็จสักเท่าใด เพราะยากยิ่ง ปรมาจารย์ตักม้อฝึกวิชานี้สำเร็จ และคาดว่าวิชานี้ท่านก็เป็นผู้บัญญัติขึ้น แทนวิชาพลังระฆังทองที่ฝึกยากมากเกินไปคุณชายต้วน
#15   คุณชายต้วน    [ 06-03-2008 - 12:27:06 ]

อืม เข้าใจผิดไปนานเลยนะนี่ ขั้นสีของวิชาเปลี่ยนเส้นเอ็นอะองค์ชาย12
#16   องค์ชาย12    [ 07-03-2008 - 07:05:32 ]

ข้าเข้าใจแล้วคนขายขนมครก
#17   คนขายขนมครก    [ 07-03-2008 - 20:55:12 ]

ไม่มีขั้น ไม่เป็นไรคัฟ แต่รับน้มครกไหมคัฟ พี่ น้มครกอร่อยๆคัฟ รับซักกะทงไหมคัฟ พี่คัฟ น้มคกสยบทั่วเเผ่นดิน
#18   สยบทั่วเเผ่นดิน    [ 07-03-2008 - 22:19:18 ]

งั้นข้าขอซื้อสักถาด .........  • 1
ตอบกระทู้
ชื่อ
รหัส กรอกตัวอักษร ตามภาพ
ข้อความ


emo-smile emo-happy emo-lol emo-enjoy emo-kiku emo-cool emo-hoho emo-drool emo-hungry emo-kiss emo-sorry emo-sad emo-cry emo-tear emo-question emo-doubt emo-shock emo-redface emo-plz emo-peevish emo-angry emo-moody emo-sneer emo-makefaces emo-good emo-touched emo-love emo-bore emo-tired emo-vomit
bold italic underline img link superscript subscript size color space justifyleft justifycenter justifyright quote box youtube