เข้าระบบอัตโนมัติ

พรรคกระยาจก ขอถาม


  • 1
อั้งชิกง
#1   อั้งชิกง    [ 08-01-2008 - 13:35:09 ]

พวกท่านว่า สุดยอดเเห่งเพลงกระบี่เเละ บุรุตสตรีที่ใช้กระบี่ผู้ได้มีฝีมือลึกล้ำ
ที่ลุด

เดิมทีสุดยอดมือกระบีในยุทภพเเทบหาไม่ได้ในนิยายจีน

กว่าจะมีถึงขั้นไรกระบี่ยังมีกระบี่นั้นเเทบหาไม่มีเลย

เเละไนส่วยนั้น ทั้ง กิมย้งเเละโกวเล้ง ได้สรรนสร้างมือกระบี่ที่ไรเทียมท่าน

ขึ้ง ของกิมย้ง ก็ มีอยู่ตามความรู้จักของ ชาวยุททุกท่านเป็นอย่างดีดีไนนาม โต๊ะโกว คิ้วป่าย เเละ ในส่วนของโกวเล้ง

ผู้ที่เคยอ่านนิยายของโกวเล้งก็คงจะเคยได้ยินคำกล่าวถึงมือกระบี่

ที่เป่าเลือดของคนที่เขาฆ่าออกจากกระบี่ นามเข้าคือ ไซมึ้งชวยเสะเเละ
ซาเสี่ยวเอี้ย เจี่ยเอียวฮง

ผมได้ไปอ่านเจอ ขอมูลไนgoogle มีปราจท่านนึงกว่าว่าการทิ้งกระบี่ของ

พวกเข้า เชินอ่านเเละวิเคราะตามไปกับ เขาเลยครับ

ข้าพเจ้าสังเกตเห็นเรื่องที่คล้องจองกันอย่างหนึ่งของบรรดาสุดยอดมือกระบี่หลายท่านที่จารึกโดยปรมาจารย์ กิมย้ง และ โกวเล้ง คือ สุดยอดมือกระบี่ที่บรรลุแล้วจริงๆ จะละทิ้งกระบี่
-ของ โกวเล้ง
- ซาเสี่ยวเอี้ย เจี่ยเอียวฮง
- ไซมึ้งชวยเสาะ
-ของ กิมย้ง
- กระบี้ไร้พ่าย ตีกโกวคิ้วป่าย
กรณีของซาเสี่ยวเอี้ยนั้นท่านละทิ้งกระบี่ในการพบกับเต็งพ้ง โดยเปลี่ยนมาใช้เพียงแค่ดรรชนีในแนวทางของกระบี่ เนื่องจากคำสาบานที่ให้กับตัวเองในการที่ท่านชนะแต่พ่ายแพ้ให้กับท่ากระบี่ที่ 15 ของอี้จับซา กระบี่ที่ 15 ของอี้จับซาทิ้งรอยแผลในใจของ ซาเสี่ยวเอี้ย ไว้หลายสิบปี จนกระทั่งได้วิถีดาบโค้งของเต็งพ้งมาคลี่คลาย การทิ้งกระบี่ของท่านจึงดูเหมือนว่ายังไม่ได้เกิดจากความบรรลุถึงขั้นไร้กระบี่จึงทิ้งกระบี่ แต่หลังจากพบกับเต็งพ้ง ซาเสี่ยวเอี้ยจึงบรรลุถึงขั้นไร้กระบี่ที่แท้จริง
ไซมึ้งชวยเสาะ การทิ้งกระบี่ของไซมึ้งชวยเสาะในการบรรยายของโกวเล้งนั้นไม่แน่นอน เราจะเห็นไซมึ้งชวยเสาะ บรรลุถึงขั้นไร้กระบี่ในตอนบ่อนพนันเบ็ดเงิน แต่หลังจากนั้นในกระบี่พิโรธไซมึ้งชวยเสาะกลับมาถือกระบี่อีก แต่ผู้รู้หลายท่านกล่าวว่า กระบี่พิโรธนั้นไม่ได้ประพันธ์ โดย โกวเล้ง จึงควรจะนับถึงเพียงแค่ ตอนบ่อนพนันเบ็ดเงินเพียงเท่านั้น การไร้กระบี่ของ ไซมึ้งชวยเสาะ นั้นหากการบรรลุของซาเสี่ยวเอี้ยคือการนั่งสำนึกวิปัสสนาแล้ว การบรรลุของไซมึ้งชวยเสาะคือการบำเพ็ญทุกขกริยา เคี่ยวกรำตัวเอง เพื่อให้บรรลุ
ต๊กโกวคิ้วป่าย ผู้ไม่เคยพ่ายแพ้ ไม่เคยปรากฏตัวจริงจังในเรื่องไหน มีเพียงแค่ร่องรอยของท่านใน กระบี่เย้ยยุทธจักร และ มังกรหยกในภาคของเอี้ยก้วย แต่เพียงเท่านั้นก็เพียงพอให้ผู้คนจารึกชื่อของ สุดยอดมือกระบี่ไร้พ่ายท่านนี้ ผู้บรรลุถึงขั้นไร้กระบี่ที่แท้จริง การบรรลุขั้นไร้กระบี่ (หรือโดยสัญญลักษณ์คือกระบี่ไม้) ของท่านนั้นเป็นขั้นตอนที่น่าสนใจยิ่ง ในกระบี่เย้ยยุทธจักรนั้นเราได้เห็นแนวทางของกระบี่ของท่าน ในมังกรหยกนั้นเราได้เห็นถึงวิญญาณของกระบี่ของท่าน จากกระบี่คม ไปสู่กระบี่หนักไร้คม ไปสู่กระบี่ไม้ธรรมดาสามัญ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการบรรลุ ในแนวทางที่ค่อยเป็นไปอย่างมีขั้นตอน ดังเช่นการผลิบานของ ดอกไม้ ไปเป็นกิ่งไม้ และ สุดท้ายคือผลไม้ ในที่สุด (คำวิจารณ์นี้จะเป็นไปในแนวทางเดียวกับกระบี่ที่ 15 ของอี้จับซา ซึ่งเป็นอีกด้านของกระบี่ )
บทวิจารณ์นี้จะไม่สมบูรณ์หากไม่กล่าวถึงด้านมืดของกระบี่ การบรรลุถึงขั้นไร้กระบี่คือการที่เจ้าของกระบี่สามารถใช้กระบี่หรือแนวทางกระบี่ได้โดยไม่โดนแนวทางกระบี่ควบคุม แต่เมื่อมีด้านสว่างก็ย่อมมีด้านมืด กระบี่ที่ 15 ของอี้จับซาเป็นตัวอย่างด้านเลวร้ายที่สุดของแนวทางกระบี่ ผู้ใช้นั้นไม่ได้มีความต้องการที่ฆ่า แต่เมื่อกระบี่นี้ออกมา แม้แต่ผู้ใช้ก็ไม่สามารถควบคุมมันได้ เป็นภาวะที่อันตรายที่สุดของผู้ฝึกกระบี่ คือกระบี่ควบคุมคน ไม่มีคนมีแต่กระบี่ แม้แต่จะยั้งมือก็ยังไม่มีปัญญากระทำ แม้ไม่ต้องการใช้แต่กระบี่นี้ก็พร้อมจะออกมาเอง ภาวะกระบี่ของอี้จับซานั้นจะเห็นได้ว่า ภายใน 14 กระบี่นั้นอี้จับซายังเป็นนายของกระบี่ เมื่อกระบี่ที่ 14 จบลง อี้จับซากลับพบว่ากระบี่ที่ 15 นั้นปรากฏตัวออกมาเองโดยแม้แต่เขานั้นก็ไม่สามารถควบคุมได้ เพราะชีวิตจิตวิญญาณของกระบี่ที่ 15 นั้นได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของ อี้จับซา ซึ่ง การจะหยุดกระบี่ที่ 15 นี้มีหนทางเดียวคือการทำลายตัวเอง
เปรียบเหมือนกับอำนาจหากท่านมีอำนาจมากมายแต่หากท่านไม่สามารถควบคุมได้ สักวันท่านอาจจะพบตัวเองกำลังใช้กระบี่ที่ 15 ของอี้จับซา

จากคุณ : นักศึกษากระบี่

ทุกท่านเห็นเป็นเช่นไรครับจอมยุทธ์มังกรน้อย
#2   จอมยุทธ์มังกรน้อย    [ 08-01-2008 - 14:24:58 ]
มือกระบี่ไร้นาม
#3   มือกระบี่ไร้นาม    [ 08-01-2008 - 16:09:58 ]

ตกลง ท่านถามอะไรกันหรือครับ จะได้ตอบสวย
#4   สวย    [ 08-01-2008 - 16:28:51 ]

สำหรับเดี๊ยน คิดว่า การบรรลุถึงขั้นไร้กระบี่เหนือมีกระบี่เป็นขั้นที่บรรลุยากก็จริง แต่มันเป็นการที่ผู้ฝึกได้เข้าถึงแก่นแท้ของวิธีใช้แนวทางกระบี่นั้นๆ

แต่อย่างไรก็ตามอ่ะนะคะ หากถึงขั้นสำนึกกระบี่ไร้กระบี่เหมือนมีกระบี่ ก็ไม่อาจจะใช้กับคนที่เหนือกว่าหรือสูสีได้ เพราะไร้กระบี่ จะเอาใบหญ้าสู้กับคนฝีมือเหมือนกันหรือสูงกว่าก็คงไม่อาจจะชนะได้ ดังนั้นบางโอกาสคงต้องใช้กระบี่บ้างแหละ แต่ที่ระดับพวกนี้ได้ทิ้งกระบี่กันเพราะมันไร้คู่ต่อสู้ในเวลานั้นแร๊วต่างหาก

หากแต่จะใช้ดรรชนีแทนกระบี่นั้นก็ไม่ได้ เพราะมันก็ไม่ใช่วิชาสายกระบี่อีกนั่นแหละค่ะ เหมือนดังที่เอี้ยก้วย ภายหลังได้ทิ้งกระบี่เหล็กนิลไว้เบื้องหลัง เพราะไม่พบพานคนที่เก่งกว่าหรือเทียบเท่า ที่จะต้องนำกระบี่มาใช้สู้อีก ใช้แต่มือและวิชาฝ่ามือต่อสู้ หากแต่ภายหลังได้พบเหล่งนึ่งแร๊วได้ต่อกรกับกิมลุ้นที่สำเร็จวิชานาคะคชสาร แร๊วยังใช้จักรทั้ง 5 อีก เอี้ยก้วยถึงได้นึกถึงกระบี่เหล็กนิลขึ้นมาว่า น่าจะนำมาด้วยแต่แรก ก็อาจจะต่อกรได้ง่ายขึ้น ถึงแม้ว่าจะเหนือกว่าอยู่แร๊ว แต่ก็นับว่าสูสีมือกระบี่ไร้นาม
#5   มือกระบี่ไร้นาม    [ 08-01-2008 - 16:36:45 ]

สำหรับผม มีกระบี่หรือไม่มีกระบี่ไม่สำคัญ แต่ไร้วึ่งกระบวนท่า สำคัญกว่า ในนิยายผม มรรคาแห่งกระบี่คือ ไร้กระบวนท่าเหนือกระบวนท่า คล้ายเก้ากระบี่สันโดษ ของนิยายนกิมย้ง หากแต่ใช้ออกดุจธรรมชาติ มี3ท่า ใช้เพียง3ท่า ใช้ออกกระบวนท่าดุจใจนึก กระบี่ไม่ใช่แก่นแท้ ผู้ฝึกกระบี่เข้าถึงแก่นแท้ คือไร้ซึ่งกระบวนท่า ที่ใช้ด้วยความลึกซึ้งของกระบี่  • 1
ตอบกระทู้
ชื่อ
รหัส กรอกตัวอักษร ตามภาพ
ข้อความ


emo-smile emo-happy emo-lol emo-enjoy emo-kiku emo-cool emo-hoho emo-drool emo-hungry emo-kiss emo-sorry emo-sad emo-cry emo-tear emo-question emo-doubt emo-shock emo-redface emo-plz emo-peevish emo-angry emo-moody emo-sneer emo-makefaces emo-good emo-touched emo-love emo-bore emo-tired emo-vomit
bold italic underline img link superscript subscript size color space justifyleft justifycenter justifyright quote box youtube