เข้าระบบอัตโนมัติ

ประวัติสำนักต่างๆ


  • 1
  • 2
พิษประจิม
#1   พิษประจิม    [ 01-10-2007 - 20:15:26 ]

ใครรู้หมดแล้วก็มะเปนไรใครยังไม่รู้ดูได้นะครับ

วัดเส้าหลิน (มีอีกชื่อหนึ่งคือ เสี้ยวลิ้มยี่)
วรยุทธที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี เป็นวรยุทธในสายพุทธะ วัดเส้าหลินก่อตั้งในค.ศ. 495 ในช่วงราชวงศ์เว่ย รัชสมัยของพระเจ้าเสี้ยวเหวินตี้ (孝文帝 เพื่อให้พระภิกษุจากอินเดีย นาม ป๋าถัว (跋陀 มาพำนักและเผยแผ่พุทธศาสนา ในขณะนั้นพระอาจารย์ป๋าถัวมีศิษยานุศิษย์เป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามหลังจากพระอาจารย์ป๋าถัวมรณภาพ ความเจริญของวัดเส้าหลินก็ค่อยๆ เสื่อมถอยลง วัดเส้นหลินมีชื่อเสียงขึ้นอีกครั้ง เมื่อปรมาจารย์ตั๊กม้อหรือ พระโพธิธรรมเถระ ซึ่งเป็นพระภิกษุชาวอินเดีย ได้จาริกมาเพื่อเผยแผ่หลักธรรมพุทธศาสนานิกายธฺยานะ (เซน)ในประเทศจีน ตรงกับรัชกาลพระเจ้าเหลียงบู้ตี้ (ประมาณ พ.ศ. 1070) ตามประวัติเล่าว่า หลังจากเข้าเฝ้าพระจักรพรรดิแล้ว พระองค์ไม่ทรงเข้าพระทัยในคำสอนของพระโพธิธรรม พระโพธิธรรมจึงได้เดินทางข้ามแม่น้ำแยงซีด้วยต้นอ้อลำเดียว ขึ้นเขาซงซานมายังวัดเส้าหลินและนั่งสมาธิในถ้ำหันหน้าเข้าฝาผนังอยู่ 9 ปีเต็ม ก่อนจะถ่ายถอดธรรมะให้แก่ศิษย์คือท่านฮุ่ยเข่อเพื่อสืบทอดเป็นพระสังฆปริณายกองค์ต่อไป
วิชาฝีมือ ที่มีในวัดเส้าหลินทั้งหมด คือ
-18 ฝ่ามืออรหันต์
-พลังเคลื่อนย้ายลมปราณ
-วิชาเก้าเอี๊ยงเส้าหลิน
คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็น
วิชาม้วนทะยาน
หมัดยาวเส้าหลิน
หมัดอรหันต์
พลังกรงเล็บมังกร
วิชาดาบเมตตา
วิชาดาบซิวหลอ
วิชาดาบเผาไม้
วิชากระบี่อรหันต์
วิชากระบี่ตั๊กม้อ
วิชากระบี่ปราบมาร
วิชาไม้เท้าปลดปล่อย
วิชากระบองข่าง
ไม้เท้าฌานสยบมาร
วิชาแส้ตะวันจันทรา
ค่ายกลวชิระสยบมาร
ดรรชนีคีบดอกไม้
ฌานหนึ่งดรรชนี
คว้าจับสิบแปดท่าเส้าหลิน
พลังกรงเล็บอินทรี
มือวายุเมฆา
มือยูไลพันชาติ
คัมภีร์ล้างกระดูก
ดรรชนีวชิระเทวราช
หมัดอรหันต์สยบพยัคฆ์
ฝ่ามือปัญญาเทวราช
ฝ่ามือข่างหนัง*
ฝ่ามือดอกไม้กระจาย*
ฝ่ามือสยบมาร*
ฝ่ามือมหาเทวราช
ฝ่ามือเทพแปดฟาด
ฝ่ามือสยบพยัคฆ์
ฝ่ามือตั๊กม้อ
ฝ่ามือเขาซีหมี*
ท่ามหาเมตตาพันมือ
พลังกรงเล็บพยัคฆ์
กรงเล็บสลายสูญ
กรงเล็บแหอินถอ*
มือคว้าเด็ดบุปผา
หมัดเมา
ดรรชนีชิงไร้สภาพ
ดรรชนีผ่านปาด*
ตะบองข่าง
หมัดห้าธาตุต่อเนื่อง
หมัดตรวจสอบ*
หมัดมหาเทวราช
ฝ่ามือยูไลพันกร
•วิชาในตำนานประจำสำนัก
วิชาทะยานกระโดด
พลังเทวราชคุ้มกาย
สุดยอดกรงเล็บสลายสูญพิษประจิม
#2   พิษประจิม    [ 01-10-2007 - 20:16:10 ]

สำนักบู๊ตึ้ง
วรยุทธที่มีหลักการแห่งหยิน หยาง ของหลักปรัชญาเต๋า อ่อนสยบแข็ง เคลื่อนไหวดังสายน้ำไหลผ่าน ลื่นไหลเปลี่ยนแปลงไม่จสิ้น คือจุดเด่นของสำนัก ที่เป็นที่รู้จักกันดีใน ฝ่ามือไท๊เก็ก และเพลงกระบี่ไท๊เก็ก ยอดวิชาของปรมาจารย์จางซันฟง (ในภาษาเต้จิ๋วอ่านว่า เตีย ซัมฮง) สำนักบู๊ตึ๊งก่อตั้งโดยเตียซำฮงเดิมมีนามว่าเตียกุนป้อ กราบเข้าเป็นศิษย์วัดเส้าหลินมีหลวงจีนกักเอี้ยงเป็นอาจารย์ ทว่าหลังจากเอาชัยฮ้อจ๊กเต๋าหนึ่งในสามเมธีคุนลุ้นได้ กลับถูกพระผู้ใหญ่เข้าใจผิดว่าลักลอบฝึกวิชาละเมิดกฏสำนัก จึง ต้องหลบหนีออกจากวัดพร้อมก๊วยเซียงและหลวงจีนกักเอี้ยง
ภายหลังหลวงจีนกักเอี้ยงมรณภาพเตียกุนป้อจึงแยกกับก๊วยเซียงมุ่งหน้าขึ้นเขาบู๊ตึ๊งบำเพ็ญเพียรฝึกวิชาในถ้ำศิลา, รู้แจ้งในหลักอ่อนสยบแข็ง ภายหลังนำวิชาซ่งย๊ง ที่อาจารย์ถ่ายทอดให้ ประยุกต์เข้ากับวิชาของตน บัญญัติขึ้นเป็นเพลง มวยไท้เก๊ก รับศิษย์เจ็ดคนซึ่งต่อมากลายเป็นเจ็ดผู้กล้าบู๊ตึ๊งที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ด้วยเหตุนี้บู๊ตึ๊งจึงได้รับการขนานนามว่า เป็นสำนักอันดับสอง รองจากเส้าหลิน

วิชาของสำนักบู๊ตึ้ง ทั้งหมด มี
-พลังเทพไท้เก๊ก(พลังภายใน)
-พลังเอี๊ยงบ้อเก๊ก(พลังภายใน)
-หมัดยาวบู๊ตึ๊ง
-เคล็ดวิชามวยไท้เก๊ก
-เคล็ดวิชากระบี่ไท้เก๊ก
-ฝ่ามือต่อเนื่อง
-วิชาดาบอัศจรรย์
-ค่ายกลกระบี่พิฆาตเซียน
-ค่ายกลเจ็ดสะบั้น
-วิชาลมปราณธาตุธรรมชาติ
-เคล็ดวิชามวยโป๊ยเก๊ก
-วิชาฝ่ามือไท้เก๊ก
-วิชาอาวุธลับ - เข็มดอกเหมย
-เคล็ดวิชากระบี่บู๊ตึง
-เคล็ดวิชาดาบสามประสาน
-เคล็ดวิชากระบองจินบู๊
-วิชากระบี่เก้าปราสาทเดินดิน
-วิชาตัวเบาบันไดทะยานเมฆ
-วิชาพู่กันอักขระอิงฟ้าพิฆาตมังกร
-กรงเล็บสะบั้นตระ**ล
-ฝ่ามือเหล็กสะท้านฟ้า
-ฝ่ามือแปดทิศมังกรคะนอง
-ฝ่ามือลมหวล
-ฝ่ามือสะท้านภูผา
-กรงเล็บพยัคฆ์
-มือป้ายคว้าทุ่ม
-หมัดพลังมหัศจรรย์บ้อเก๊ก
-สิบสามกระบี่ประตูเทพ
-วิชากระบี่สองลักษณ์
-เข็มทองดอกบัว
-มวยไท้เก๊กช้วงจิง
-พลังมหัศจรรย์บ้อเก๊ก
•วิชาในตำนานประจำสำนัก
-บันไดเหินนภา
-พลังเบิกโลกันต์
-สุดยอดมวยไท้เก๊กพิษประจิม
#3   พิษประจิม    [ 01-10-2007 - 20:16:30 ]

สำนักช้วงจิงก่า

ปรมาจารย์แห่งสำนักช้วงจิง "กลางเทพยดา" เฮ้งเต็งเอี๊ยง ได้รับฉายาว่า [หนึ่งในใต้หล้า] ครั้งงานวิจารณ์กระบี่ที่ ฮั้วซัว เอาขนะ "ยาจกอุดร" อั้งชิกกง "มารบูรพา" อึ้งเอี๊ยะซือ "ราชันย์ทักษิณ "ตวนตี่เฮง และ "พิษประจิม" อาวเอี๊ยงฮง ทั้งสี่ วิทยายุทธเหนือล้ำสูงสุด และได้รับคัมภีร์สุดยอดของยุทธจักร [คัมภีร์เก้าอิม]

ทว่าท่านปรมาจารย์ปู่เต็งเอี๊ยงกลับไม่คิดอยากได้ [คัมภีร์เก้าอิม] ที่ใครต่อใครล้วนปรารถนา ดังนั้นจึงคิดทำลายทิ้ง ป้องกันมิให้ยุทธภพเกิดความปั่นป่วนอีกครั้ง คุณธรรมอันสูงส่งเยี่ยงนี้ของเขา สะท้อนให้เห็นถึงระดับการพำเพ็ญพรต
ของเขา ด้านการบำเพ็ญเพียรถือว่าหลุดพ้นโลกียวิสัยแล้ว ในขณะเดียวกันได้ตรากฏสำนัก ศิษย์นิกายช้วงจิงต้องกิน เจงดเนื้อ! ไม่อาจตกแต่งภรรยา นับเป็นหนึ่งสาขานิกายของลัทธิเต๋าที่เข้มงวดยิ่งนัก

-วิชาในคัมภีร์ประจำสำนักช้วงจิงก่า ทั้งหมด มี
พลังฟ้ากำเนิด
พลัง**นป่าทอง
วิชากระบี่คืนพร้อม
ฝ่ามือสามบุปผารวมยอด
วิชากระบี่เต็งเอี๊ยง
หนึ่งกระบี่แปรสามแจ้ง
วิชากระบี่ช้วงจิง
ฝ่ามือมหนภา
ค่ายกลดาวเหนือเทียงกัง
ฝ่ามือสามดอกไม้รวมยอด
วิชากระบี่เต็งเอี๊ยง
หนึ่งกระบี่แปรสามแจ้ง
พลังเต็งเอี๊ยงฟ้ากำเนิด
กระบี่เจ็ดดาวหมุนเวียน
พญาวิหคกางปีก
ดาวขุนเตะ
สุดยอดหนึ่งกระบี่แปรสามแจ้ง
หมัดว่างสว่างสุดยอด
กระบี่เจ็ดดาวหมุนเวียน
พญาวิหคกางปีก
ดาวขุนเตะพิษประจิม
#4   พิษประจิม    [ 01-10-2007 - 20:16:50 ]

สำนักสุสานโบราณ

สุสานโบราณแต่เดิมไม่มีชื่อเรียกขาน ทว่าปรมาจารย์ทั้งสามรุ่นของสำนักล้วนอาศัยอยู่ภายในสุสานโบราณ ดังนั้นใน ยุทธจักรจึงขนานนามตามสถานที่ว่า สำนักสุสานโบราณ ความเป็นมาของสำนักสุสานโบราณพิเศษพิสดาร เพราะว่าผู้ก่อ สร้างสุสานคนเป็นคือปรมาจารย์ผู้ก่อตั้งช้วงจิงก่า เฮ้งเต็งเอี๊ยง ขณะนั้นเบื่อหน่ายกับเรื่องบุญคุณความแค้น และความ วุ่นวายของประเทศ เดิมทีตัดสินใจขังตัวในสุสานไม่ออกมาชั่วชีวิต ทว่าถูกลิ้มเฉียวเอ็งที่หลงรักเขา ใช้คำพูดเกลี้ย กล่อมจนเขายอมออกมา จากนั้นทั้งสองพนันกัน ฝ่ายที่ชนะจะได้สุสานโบราณไปครอง ใครเลยจะทราบ เฮ้งเต็งเอี๊ยง เจตนาพ่ายแพ้ ลิ้มเฉียวเอ็ง จากรักกลายเป็นแค้น จนสาบานว่าไม่ออกจากสุสานโบราณแม้แต่ก้าวเดียว ก่อเกิด เป็นลักษณะเด่นของสุสานโบราณขึ้นมา

วิชาในคัมภีร์ประจำสำสุสานโบราณ ทั้งหมด มี
คัมภีร์ดรุณีหยก
คัมภีร์เก้าอิม
วิชาแหฟ้าตาข่ายดิน
ท่าเท้าลมย้อนแฉลบหลิว
หมัดโฉมสะคราญ
วิชากระบี่ดรุณีหยก
วิชากระบี่ดรุณีหยกใจสงบ
วิชาโซ่เงินกระดิ่งทอง
เข็มผึ้งหยก
ฝ่ามือเข็มเงินวิญญาณน้ำแข็ง
วิชาหัตถ์เทพแส้แดง
วิชามือสามไร้สามไม่
วิชาแหฟ้าตาข่ายดิน
วิชากระบี่โฉมสะคราญ
คัมภีร์ดรุณีหยกใจสงบ
มือสามไร้สามไม่
ฝ่ามือดรุณีโปรยดอกไม้
วิชาสองมือขัดแย้ง (ทำให้ใช้วิชาได้พร้อมกันที่เดียว2มือ)
วิชาฝ่ามือดรุณีหยกโปรยดอกไม้
ท่าร่างโฉมสะคราญ
วิชาเคล็ดชำระใจสุสานโบราณ
สุดยอดฝ่ามือกำสรวญวิญญาณสลาย
สุดยอดวิชากระบี่เหล็กนิลพิษประจิม
#5   พิษประจิม    [ 01-10-2007 - 20:17:24 ]

สำนักเห็งซัว

อารามหลักแห่งสำนักเห็งซัวตั้งอยู่บนยอดเขาเห็นกิเลสวัดกลางหาวตั้งอยู่ที่เขาฉากหยกเขียว ก่อตั้งขึ้นในราชวงศ์
เว่ยเหนือ ในทำเลที่ต้นสนขึ้นไม่ได้วานรมิอาจปีนป่าย นับเป็นทิวทัศน์พิสดารแห่งใต้หล้า หากมองจากเขาฉากหยก
เขียวไปทางเหนือ จะเห็นตัวเมืองอยู่ลิบกลางสายหมอก สายน้ำขุนเขาน่าตื่นตา ทางภูเขาห้าร้อยลี้นี้ สมัยซ้อง ขุนพลเอี้ย ปกป้องด้านนี้ สยบศัตรู

-วิชาประจำสำนัก
วิชากระบี่เห็งซัว
วิชากระบี่หมื่นบุปผา
วิชามวยฟ้านิรันดร์
ท่าร่างเห็งซัว
วิชาแพทย์เห็งซัว
วิชาแพทย์เมตตาเห็งซัว
ค่ายกลกระบี่เห็งซัว
พลังภายในเมตตาเห็งซัว
เคล็ดกระบี่ขุนเขาเหนือ
วิชากำลังโพธิ!ประทับใจ
วิชามือหมอคืนชีวิต
ท่าเท้าแส้ปัดลมอ่อน
พระโพธิ!ประทับ
สุดยอดเคล็ดกระบี่ขุนเขาเหนือ

สำนักฮั้วซัว

เจ้าสำนักคนปัจจุบันของสำนักฮั้วซัวนามงักปุ๊กคุ้ง ชาวยุทธขนานนาม "กระบี่วิญญูชน" เนื่องเพราะกระทำเรื่องราว ล้วนสง่าผ่าเผยสมศักดิ์ศรีผู้กล้า มีท่วงท่าของวิญญูชน จึงได้รับฉายาข้างต้น สำนักฮั้วซัวแบ่งออกเป็นสายกระบี่ และ สายพลังปราณ ในอดีตสายกระบี่และสายพลังปราณเกิดความขัดแย้งกันว่าฝ่ายใด คือ สำนักฮั้วซัวสาขาหลัก จึงมีการ ประลองกันครั้งใหญ่ ในที่สุดสายพลังปราณได้รับชัยชนะ

ปัจจุบันศิษย์สายพลังปราณขึ้นตรงกับเจ้าสำนักงักปุ๊กคุ้ง ทว่าผู้อาวุโสแห่งสายกระบี่ ฮวงเช็งเอี๊ยง กลับหายสาบสูญ
ไป ทว่าศิษย์คนโตแห่งสำนักฮั้วซัวเหล่งหูชง ที่ได้รับการเลี้ยงดูจากงักปุ๊กคุ้งมาตั้งแต่เด็ก บังเอิญได้พบฮวงเช็งเอี๊ยง ร่ำเรียนเพลงกระบี่ขั้นสูง สามารถรวบรวมศิษย์สายกระบี่และสายพลังปราณของสำนักฮั้วซัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

-วิชาประจำสำนัก

พลังเมฆาม่วง
ฝ่ามือสยบพยัคฆ์
หมัดผ่าศิลาทลายหยก
ฝ่ามือรวมศูนย์
วิชาดาบสองลักษณ์ พลิกกลับ
วิชากระบี่ฮั้วซัว
กระบี่กุลสตรี
เก้ากระบี่เดียวดายพื้นฐาน
ท่าร่างฮั้วซัว
วิชากระบี่ชงเล้ง
กระบี่สามเซียนคร่าชีวิตต่อเนื่อง
เก้ากระบี่เดียวดาย
มือกรงเล็บเหยี่ยว
หมัดยาวแพรสิบช่วง
กระบี่ไวลมคลั่ง
ยอดเขาไท้งักสามเขียว
เก้ากระบี่เดียวดาย เคล็ดพิสดาร
ดาบรวมศูนย์
กระบี่เขาฮั้วซัว
พลังปราณม่วงรวมศูนย์
กระบี่รวมศูนย์
มังกรดำท่องน้ำ
มังกรเหินนอกนภา
สุดยอดเก้ากระบี่เดียวดาย
สุดยอดกระบี่เขาฮั้วซัวพิษประจิม
#6   พิษประจิม    [ 01-10-2007 - 20:18:01 ]

สำนักง่อไบ๊
สำนักง่อไบ๊ก่อตั้งโดยบุตรีของก๊วยเจ๋ง นามก๊วยเซียง เมื่อแยกจากกับเอี้ยก้วยแล้ว ได้พบกับเตียกุนป้อและหลวงจีน
กักเอี้ยงที่เส้าหลินโดยบังเอิญ เนื่องจากเรื่องของสามเมธีคุนลุ้นฮ้อจ๊กเต๋า ช่วยเหลือเตียกุนป้อและหลวงจีนกักเอี้ยงหลบ
หนีออกจากวัดเส้าหลิน ระหว่างทางได้ยินหลวงจีนกักเอี้ยงขณะใกล้มรณภาพท่องเคล็ดพลังเทพเก้าเอี๊ยงโดยบังเอิญ นาง
จดจำไว้ได้ หลังหลวงจีนมรณภาพแล้วนางแยกย้ายกับเตียกุนป้อ, ขึ้นเขาง่อไบ๊ค้นคว้าวิชา ศึกษาจนแตกฉานบรรลุ จึง ก่อตั้งสำนักง่อไบ๊ขึ้นบนเขาง่อไบ๊, มีชื่อถึงปัจจุบัน

วิชาประจำสำนัก
พลังเก้าเอี๊ยง
ฝ่ามือสุดทองนิรันดร์
ฝ่ามือหิมะบินทะลวงเมฆา
ฝ่ามือแสงพุทธ**ส่อง
กระบี่หลิวลมหวล
กระบี่กำจัด
กระบี่สุดยอด
ท่าร่างง่อไบ๊
ฝ่ามือสี่สภาพ
คว้ามือเก้าท่า
วิชาดรรชนีสกัดจุดเทียงกัง
ค่ายกลง่อไบ๊
คัมภีร์เก้าอิมง่อไบ๊
ฝ่ามือสามสุดยอด
ท่าเท้าง่อไบ๊เทียงกัง
แสงทองยอดพุทธ
สุดยอดฝ่ามือสี่สภาพ
สุดยอดคว้ามือเก้าท่า


วังคฤธรศักดิ์สิทธิ์
วังคฤธรศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ที่ยอดเขาพลิ้วแห่งเทียงซัว ยอดเขาแบ่งออกเป็นเก้านภาเก้าหอ แบ่งเป็นนภากว้าง นภา ตะวัน นภาแดง นภาชาด นภาผล นภาว้าง นภาดำ นภาหงส์และนภาอสนีเจ้าวังนางเฒ่าทาริกาเทียงซัว ใช้ยันต์เป็น ตายควบคุมสามสิบหกจ้าวถ้ำ เจ็ดสิบสองจ้าวเกาะ อานุภาพสะเทือนใต้หล้า แต่แรกนางเฒ่าทาริกาเทียงซัว และลี้ชิวจุ้ย ต่างเป็นศิษย์ร่วมสำนักสราญรมย์กับบ้อไง้จื้อ แต่ลี้ชิวจุ้ยและนางเฒ่าทาริกาเทียงซัวต่างแอบหลงรักบ้อไง้จื้อ พร้อมกัน ทั้งสองฝ่ายจึงคิดสังหารอีกฝ่ายให้ตกต่ายไป วันหนึ่งลี้ชิวจุ้ยฉวยโอกาส ลอบกัดนางเฒ่าทาริกาเทียงซัวขณะกำลังฝึก วิทยายุทธ ส่งผลให้นางเฒ่าทาริกาเทียงซัวธาตุไฟเข้าแทรก เมื่ออาการดีขึ้น ร่างกายของนางเฒ่าทาริกาเทียงซัว รวม
ถึงใบหน้าล้วนเปลี่ยนสภาพกลับเป็นเด็ก แต่ไม่อาจเติบโตได้ ด้วยเหตุนี้เรื่องการแต่งงานกับบ้อไง้จื้อจึงล้มเลิกไป จิตใจนางเต็มไปด้วยความแค้น นับแต่นั้นตั้งใจว่าจะไม่ขออยู่ร่วมโลกกับลี้ชิวจุ้ย

-วิชาประจำสำนัก
พลังภายในสราญรมย์
พลังไร้ลักษณ์เล็ก
พลังเทพสลัวเหนือ
พลังภายในแปดขาดหกรวม
เท้าเงาจันทรา
เท้าทะยานคลื่น
หัตถ์ตัดกิ่งบ๊วยเทียงซั
ฝ่ามือหกสุริยันเทียงซัว
กระบี่มหัศจรรย์ขนนกฟ้า
วิชาดาบสมปรารถนา
ฝ่ามือรุ้งขาว
ค่ายกลบ้อเก๊กสราญรมย์
พลังเทพไร้ลักษณ์
เคล็ดพิสดารฝ่ามือหกสุริยันเทียนซัว
ท่าร่างลี้ลับ
ลมใบไม้ผลิแปรสายฝน
สุดยอดฝ่ามือหกสุริยันเทียงซัว


พิษประจิม
#7   พิษประจิม    [ 01-10-2007 - 20:18:42 ]

สำนักดาบโลหิต
สำนักดาบโลหิตเป็นสาขาหนึ่งของนิกายแช (นิกายเขียว) แห่งธิเบต เจ้าสำนักคนปัจจุบันของสำนักดาบโลหิตถือเป็น เจ้านิกายลำดับสี่ วิทยายุทธของสำนักดาบโลหิตเน้นที่ลึกซึ้งไม่เน้นกว้างขวาง วิทยายุทธเน้นที่การใช้งานสำนักดาบ โลหิตรับเฉพาะศิษย์บุรุษเท่านั้น วิทยายุทธที่มีการเรียนการสอนเน้นด้านกำลังภายในและเพลงดาบ มีกระบวนท่าฝ่ามือ เสริมดาบโลหิตเป็นของสืบทอดกันมาของเจ้าสำนัก ดาบมีสีแดงก่ำ ราวชโลมด้วยโลหิตมนุษย์ อีกทั้งทุกวันขึ้นสิบห้าค่ำ ต้องสังหารคนได้เห็นเลือด จึงจะส่งประกายอานุภาพแรงกล้า

ทัศนคติและแนวทางของสำนักดาบโลหิตแตกต่างจากสำนักทั่วไป เรื่องไม่ปกติใดๆ คนของสำนักดาบโลหิตล้วนเห็น
เป็นเรื่องปกติ ไม่ใส่ใจมารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติของชาวยุทธทั่วไป เนื่องเพราะเหตุนี้ สำนักดาบโลหิตจึงอาจกล่าว
ได้ว่าล้วนเป็นลูกผู้ชายกล้าทำกล้ารับ ทว่า พฤติการณ์ของสำนักนี้ในสายตาของชาวยุทธแดนตงง้วน กลับกลายเป็นเรื่อง บ้าบิ่นไร้สามัญสำนึก ทำให้สำนักดาบโลหิตพ้นจากสภาพสำนักมาตรฐาน

-วิชาประจำสำนัก
พลังอสูรทะเลโลหิต
วิชาดาบดาบโลหิต
ฝ่ามือทะลายเซียน
ท้าท่องหนีเมฆา
พลังอสูรทะเลโลหิต
วิชาดาบปีศาจโลหิต
พลังพุทธทำลายหมื่นมาร
พันดาบสะบั้นโลหิต
ลมคลั่งกวาดใบไม้ร่วง
ท่องทะยานสระโลหิต
สุดยอดวิชาดาบปีศาจโลหิต


สำนักดาวดึงส์
สำนักดาวดึงส์ สำนักใหญ่ตั้งอยู่ที่ทะเลดาวดึงส์บนที่ราบสูงทิเบต หรือชิงไห่นั่นเอง การที่ตั้งไกลจากแผ่นดินตงง้วน
ดังนั้น จึงไม่มีการปฏิสัมพันธ์ติดต่อกับชาวตงง้วน แต่เนื่องจากเฒ่าประหลาดดาวดึงส์ (คนในสำนักล้วนเรียกขานว่าท่าน
เซียน) มหาเวทย์หลอมพลังของเต็งชุงชิว อานุภาพสะเทือนยุทธจักรตงง้วน ในเวลาเดียวกันก็เริ่มแผ่อิทธิพลเข้ามายัง ยุทธจักรตงง้วนอย่างช้าๆ

เฒ่าประหลาดดาวดึงส์แต่เดิมเป็นศิษย์ของบ้อไง้จื้อ จิตใจหยาบช้า กำเริบเสิบสาน หาได้สูงส่งดั่งชื่อสำนักไม่อีกทั้งชม ชอบความสำราญ ประสงค์จะครอบครองยุทธจักรวิทยายุทธของสำนักนี้จัดเป็นฝ่ายมารชมชอบแพร่พิษมหาเวทย์สลาย พลังเป็นที่สะพรึงกลัวของทุกผู้คน ดังนั้นชาวยุทธสำนักมาตรฐานจึงชิงชังรังเกียจ เต็งชุงชิวชมชอบผู้สร้างผลงาน อีกทั้ง ชมชอบการประจบสอพลอ ชอบวางท่า พิธีหรูหรา ขณะเดียวกันเขาก็ปรารถนาครอบครองสุดยอดวิทยายุทธในยุทธจักร
ตงง้วน เฝ้าเพียรคิดหาวิธีให้ได้มา

วิชาประจำสำนัก
ท่าร่างดาวดึงส์
ฝ่ามือหดกระดูก
กรงเล็บตะขาบสามอิม
วิชาไม้เท้าเทียงซัว
ฝ่ามือดาราเหิน
วิชาวางยา
ฝ่ามือสราญรมย์ดาวดึงส์
มหาเวทย์สลายพลัง
พลังย้อนกระดูก
วิชาหมื่นพิษละลายกระดูก
ตะขาบพันเท้า
วิชาพลังแปรสุดยอด
สุดยอดฝ่ามือสราญรมย์ดาวดึงสพิษประจิม
#8   พิษประจิม    [ 01-10-2007 - 20:19:02 ]

เกาะดอกท้อ
เกาะดอกท้อ เป็นเกาะที่ปรากฏในนิยายกำลังภายในเรื่องมังกรหยก ตั้งอยูในทะเลบูรพา เจ้าของเกาะมีฉายา มารบูรพา เก่งทั้งบุ๋นบู้แต่มีนิสัยประหลาด บนเกาะเต็มไปด้วยดอกท้อซึ่งเป็นที่มาของชื่อเกาะเรียงรายอย่างซับซ้อน บนเกาะเต็มไปด้วยค่ายกลมากมาย เจ้าเกาะมักไม่ชอบรับแขกเท่าไหร่ นอกจากคนของเกาะดอกท้อแล้วก็ไม่มีใครที่จะรู้เส้นทางบนเกาะเลย

รายชื่อวิชาในสำนัก
พลังภายในเกาะดอกท้อ*
พลังเทพคลื่นมรกต*
พลังนางแอ่นเหินหาว
วิชาฝ่ามือกระบี่สยบผู้กล้า
วิชากระบี่ขลุ่ยหยก
มือปัดจุดกล้วยไม้
ฝ่ามือผ่ากลางหาว
วิชาฝ่ามือคลื่นมรกต*พิษประจิม
#9   พิษประจิม    [ 01-10-2007 - 20:19:23 ]

หวังว่าคงจะมีความรู้บางนะนี่ด.ช.NoName
#10   ด.ช.NoName    [ 01-10-2007 - 20:30:29 ]    IP: 202.57.168.140

ท่านพิษประจิมสุดยอดครับ นับถือๆ แต่ว่าวิชาหมัดเมามันของพรรคยาจกไม่ใช่เหรอครับ
เพียงแต่สูญหายไปจากพรรคอ่ะครับรวมมาร
#11   รวมมาร    [ 01-10-2007 - 21:05:04 ]    IP: 125.26.194.178

เก่งมากเลยท่าน สุดยอดครับท่าน แต่ผมอยากรู้วิชากับประวัติของพรรครุ่งเรืองมั่งอ่ะครับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับด.ช.NoName
#12   ด.ช.NoName    [ 01-10-2007 - 21:47:11 ]    IP: 202.57.173.31

อืม...จิงด้วยไม่มีเม้งก่าอ่ะครับvมังกรหลับv
#13   vมังกรหลับv    [ 01-10-2007 - 21:52:37 ]

เอามาจากไหนอะคับ ช่วยบอกแหล่งหน่อยคับจะไปค้นคว้าต่อพิษประจิม
#14   พิษประจิม    [ 01-10-2007 - 22:37:39 ]

นี่ประวัติของพรรครุ่งเรื่องหรือนิกายเม้งก่า
เรื่องของพรรคจรัสหรือพรรครุ่งเรือง
เม่งก่า เป็นชื่อของนิกายหนึ่งในนิยาย ดาบมังกรหยกของกิมย้ง โดยมียอดวิชาคือ เคลื่อนย้ายจักรวาล เป็นนิกายที่ประมุขพรรคเป็นใหญ่ วิชาเคลื่อนย้ายจักรวาลเป็น วิชาของประมุขพรรคเท่านั้น มี ทูตซ้าย และ ขวา กับ 4 ผู้คุมกฏ คือ
ราชสีห์ขนทอง
มังกรแพรม่วง
อินทรีคิ้วขาว
ค้างคาวปีกเขียว
พรรคนี้มีการกลับมารุ่งเรื่องกลายเป็นพรรคดีอีกครั้งในการปกครองของประมุข เตียบ่อกี้

เม้งก่า เป็นสัทธิที่มีจริงๆ ในประวติศาสตร์จีน ที่เผยแพร่มาจากเปอร์เชีย(อิหร่าน)ในสมัยราชวงค์ถัง มีอีกชื่อหนึ่งว่า โซโรอัสเตอร์

และจูหยวนจางก็เป็นสาวกลัทธินี้ด้วย
พิษประจิม
#15   พิษประจิม    [ 01-10-2007 - 22:38:16 ]

อันนี้ประวัติพรรคกระยาจก
พรรคกระยาจก
พรรคฝ่ายธรรมะ ที่เป็นที่รู้จักกันดี มีอยู่ในหนังจีนทุกเรื่อง มีคำกล่าวว่า “ไม่มีเมืองใดไม่มีศิษย์พรรคยาจก” ซึ่งหมายถึงทุกเมืองมีศิษย์พรรคยาจกอยู่ทั่วแผ่นดิน
ในช่วงที่กลียุคปั่นป่วน ผู้คนระส่ำระสาย จึงก่อให้เกิดเหล่ากระยาจก ไม่ว่าสภาพสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร ก็ยังคงมีคน
กลุ่มนี้อยู่ตลอดมา เป็นเสมือนหนึ่งเครื่องหมายแสดงสภาพเศรษฐกิจของสังคม แม้กระนั้น พรรคกระยาจกยังถือว่าเป็น
พรรคใหญ่อันดับหนึ่งในยุทธภพ ผู้มีความสามารถมีมากมาย ก่อกำเนิดจอมยุทธลือชื่อ เป็นต้นว่า ยาจกอุดรอั้งชิกกง
ก๊วยเจ๋ง เคียวฮง ฯลฯ แต่ละคนล้วนเป็นลูกผู้ชายผู้กล้าหาญรักคุณธรรม อีกทั้งยังมีความรักชาติอย่างยิ่ง ทำให้พรรค
กระยาจกมีชื่อเสียงรุ่งโรจน์ในยุทธจักร เรื่องการเเต่งกายในพรรคกระยาจกนั้น จะมีการเเต่งกายที่ค่อนข้างจะโทรมมากๆเลยทีเดียว

•รายชื่อประมุขพรรค (ที่เคยมีมา)
เฉียวฟง - จากเรื่องแปดเทพอสูรมังกรฟ้า
อั้งฉิกกง - จากเรื่องมังกรหยก
อึ้งย้ง - จากเรื่องมังกรหยก
ลู่อูคา - จากเรื่องเอี้ยก่วยเจ้าอินทรี
เยลุกชี้ - จากเรื่องเอี้ยก่วยเจ้าอินทรี
ซูซาฮาเอ๋อซาน - ประมุขพรรคคนสุดท้าย จากเรื่องยาจกซูไม้เท้าประกาศิต

•วิชาฝีมือ
พรรคกระยาจกมีวิชาที่มีชื่อเสียง 2 อย่าง คือ
1.สิบแปดฝ่ามือพิชิตมังกร หรือเรียกอีกแบบว่า ฝ่ามือสยบมังกรสิบแปดท่า เป็นวิทยายุทธในนิยายกำลังภายในหลายเรื่องของกิมย้ง
เดิม สิบแปดฝ่ามือพิชิตมังกร เป็นกระบวนท่าของวัดเส้าหลิน ต่อมาถูกถ่ายทอดให้เฉียวฟง หรือ เซียวฟง ซึ่งกลายมาเป็นประมุขพรรคกระยาจก ในนวนิยายเรื่อง แปดเทพอสูรมังกรฟ้า โดยเป็นเนื้อเรื่องก่อนหน้า มังกรหยก ราว 100 ปี จากนั้นมา กระบวนท่านี้จึงกลายเป็นกระบวนท่าที่ถ่ายทอดให้เจ้าสำนักพรรคกระยาจก จากรุ่นสู่รุ่น
2.ไม้เท้าตีสุนัข หรือ ไม้ตีสุนัข ปรากฏในนิยายกำลังภายในของกิมย้ง เรื่องมังกรหยก เป็นไม้ไผ่สีเขียวหยก เป็นไม้ประจำตัวประมุข เห็นไม้เหมือนเห็นประมุข จึงเป็นตัวแทนของประมุขพรรคยาจก ไม้ตีสุนัขทำจากไม้ไผ่เก้าปล้องสีเขียวที่หายาก มีลักษณะพิเศษ คือ แข็งเหมือนหยก แต่แกร่งดั่งเหล็กกล้า ผู้ได้รับตำแหน่งประมุขทุกรุ่นจะได้รับมอบไม้ตีสุนัข และเคล็ดวิชาเพลงไม้ตีสุนัข 36 ท่า ซึ่งจะถ่ายทอดให้กับประมุขเพียงคนเดียวเท่านั้น
เเละวิชาอื่นๆ เช่น
-พลังจับมังกร(พลังภายใน)
-พลังปะปนฟ้า(พลังภายใน)
-วิชามือคว้าจับใยพัวพัน
-วิชาไม้เท้าอสูรคลั่ง
-เคล็ดวิชาพิรุณบุปผาคลุมฟ้า
-วิชาหมัดลมย้อนแฉลบหลิว
-วิชาฝ่ามือลูกตุ้มทองแดง
-วิชาไม้เท้ามารลำพอง
-วิชามือคว้าจับใยพัวพัน
-วิชาฝ่ามือดอกบัว
-วิชาเก้าท่าฝ่ามืออิมซัว
-
-วิชาหมัดยาวปรมาจารย์
-วิชาเพลงดาบหกประสาน
-วิชา18ฝ่ามือพิชิตมังกร ขาด3ท่า
-วิชาเพลงไม้เท้าตีสุนัข
-วิชา18ฝ่ามือพิชิตมังกร
-วิชาพิรุณบุปผาคลุมฟ้า
-วิชาค่ายกลตีสุนัข
-วิชาไม้เท้ามหาวชิระ
-วิชาพลังคว้านภามังกรคะนอง
-วิชากระบองยักษา
-ท่าร่างท่องสราญรมย์
-วิชาเสื้อเหล็ก..
#16   ..    [ 01-10-2007 - 22:46:25 ]    IP: 125.26.82.221

พลังไหมฟ้า ของบุ๊ตึ๊ง หายไปไหนรวมมาร
#17   รวมมาร    [ 01-10-2007 - 22:57:59 ]    IP: 125.26.193.68

ขออีกนิดนะครับ อิอิอิ
อยากรู้ประวัติของหัวซาน และพลังเมฆม่วงด้วยอ่ะครับขอบคุณครับกูตู
#18   กูตู    [ 01-10-2007 - 23:03:42 ]    IP: 58.9.156.6

วิชาหัตถ์เทพแส้แดง
วิชามือสามไร้สามไม่

พวกนี้ ลี้มกโช้ว คิดเองไม่ใช่ หรอครับ หรือว่ารวมด้วย เพราะมีพื้นฐานจากสุสานโบราณ

ประมุขพรรคกระยาจก ในดาบมังกรหยก มี ซีฝอหลง ด้วยครับ คนที่ถูกเซ่งคุนฆ่า แล้วตั้งอิงเหลียง หาตัวปลอมมาแทน เป็นประมุขยุคขาลงของพรรคแล้วพิษประจิม
#19   พิษประจิม    [ 01-10-2007 - 23:04:45 ]

อืมมันอาจจะไม่ละเอียดนะครับใครช่วยแก้ไขได้ก็ช่วยทีครับอีเต่า..........
#20   อีเต่า..........    [ 02-10-2007 - 08:42:00 ]    IP: 222.123.113.207

ท่านพิษประจิม มีคนเคยเอากระเเบบนีมาใหดูเเลวเหมือนกัน
ท่านไปเอามาจาก web jy online ใช่ไหมท่าน  • 1
  • 2
ตอบกระทู้
ชื่อ
รหัส กรอกตัวอักษร ตามภาพ
ข้อความ


emo-smile emo-happy emo-lol emo-enjoy emo-kiku emo-cool emo-hoho emo-drool emo-hungry emo-kiss emo-sorry emo-sad emo-cry emo-tear emo-question emo-doubt emo-shock emo-redface emo-plz emo-peevish emo-angry emo-moody emo-sneer emo-makefaces emo-good emo-touched emo-love emo-bore emo-tired emo-vomit
bold italic underline img link superscript subscript size color space justifyleft justifycenter justifyright quote box youtube