เข้าระบบอัตโนมัติ

***โศกนาฏกรรมของม่อย้งฮก***


เชษฐา
#1   เชษฐา    [ 0000-00-00 - 00:00:00 ]    IP: 127.0.0.1

ที่ตั้งกระทู้นี้เพราะเห็นข้างล่างมีประทู้แปดเทพฯ
หลายกระทู้ทำให้ผมนึกครึ้มอกครึ้มใจจะมาคุยเรื่องนี้ด้วย

อย่างที่คนอ่านทั่วไปยอมรับกันว่าเรื่องที่ดีที่สุดของ
กิมย้งนั้นมีสามเรื่อง คือ แปดเทพฯ กระบี่เย้ยฯ และอุ้ย
เสี่ยวป้อ

ในสามเรื่องนี้ต่างมีจุดเด่นของตัวเองที่เด่นมากๆจนอาจ
เรียกว่าพ้นขอบเขตของนิยายกำลังภายในออกไป

ผมได้อ่านคำวิจารณ์ของเหง่ยคังนักวิจารณ์ชื่อดัง
ที่วิจารณ์เกี่ยวกับแปดเทพ เขากล่าวว่าในหมู่นิยายกำลัง
ภายในทั้งหมด เขายกให้แปดเทพเป็นที่หนึ่ง และใน
หมู่นิยายของกิมย้ง เขาจัดไว้ลำดับสอง

ผมไม่ทราบว่าลำดับหนึ่งของกิมย้งในใจเหง่ยคังคือเรื่อง
อะไร แต่เดาว่าน่าจะเป็นกระบี่เย้ยฯ เพราะเป็นเรื่องที่
มีประเด็นแรง สะท้อนคำว่าการเมืองและอำนาจได้ดีมาก
เป็นงานที่มีความสมบูรณ์แบบในตัว มีอารมณ์ที่
แปดเทพทำได้ไม่ถึง

ส่วนที่เขาจัดแปดเทพเป็นนิยายกำลังภายในที่ดีที่สุดนั้นผม
เห็นว่าเป็นเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความ "อุดมสมบูรณ์"
เชิงกำลังภายในมาก มีวรยุทธ์หลายแขนง มีเรื่องของ
คนหลายคน มีชะตากรรมมากมายทั้งรักทั้งแค้น
อ่านแล้วก็ได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่าง

ส่วนตัวผมปันความลำเอียงรักชอบแก่เรื่องแปดเทพ
เพราะอ่านแล้วรู้สึกสนุกที่สุดเท่าที่เคยอ่านกำลังภาย
ในมาก

แต่สำหรับนิยายกำลังภายในเรื่องไหนเป็นเรื่องยอดเยี่ยม
กว่าเรื่องอื่นนั้นเห็นว่าวิจารณ์ไม่ได้ เพราะแต่ละเรื่องก็มีดี
ต่างๆ เปรียบเทียบกันได้ยากเชษฐา
#2   เชษฐา    [ 0000-00-00 - 00:00:00 ]    IP: 127.0.0.1

*ขออภัยถ้าผมให้ข้อมูลบางส่วนผิด เพราะไม่มีหนังสือ
อยู่ใกล้มือ
... ... ...

ขอกล่าวถึงโศกนาฏกรรมของชีวิตของตัวละครชื่อ
ม่อย้งฮกตามที่จั่วหัวข้อกระทู้เป็นแกนกลาง
ของการวิจารณ์เรื่องแปดเทพฯครั้งนี้

ม่อย้งฮกลักษณะเป็นคุณชายหล่อเหลาสง่างาม มีสำนัก
อยู่ที่เมืองโกวโซวในเจียงหนานเป็นจุดที่อุดมสมบูรณ์
และสวยงามที่สุดในประเทศจีน

เขามีฝีมือเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองในยุทธจักร มีสติ
ปัญญาดี มีผู้กล้าติดตามรับใช้ มีสาวงามคือเฮ้งงื่อเอียงที่
ทราบว่ารักชอบอยู่ มีปณิธานสูงส่ง

ดูเผินๆแล้วม่อย้งฮกสมบูรณ์แบบทุกอย่าง

...ดังนั้นจุดที่น่าสนใจจึงอยู่ตรงที่เหตุใดชีวิตของเขาจึง
เป็นโศกนาฏกรรมไปได้...

ดังที่มีคำนิยามว่า เรื่องโศกนาฏกรรมนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
โชคร้าย แต่มีลักษณะเป็น "ภาวะ" ที่ผู้ติดอยู่ถูกบังคับ
ให้กระทำการต่างๆ แม้ทราบว่าบั้นปลายของการกระทำ
นั้นเป็นความทุกข์ แต่ก็ยังคงต้องดำเนินไป

สำหรับโศกนาฏกรรมของม่อย้งฮกนี้ก็เช่นกันเชษฐา
#3   เชษฐา    [ 0000-00-00 - 00:00:00 ]    IP: 127.0.0.1

สิ่งหนึ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับเรื่องของกิมย้งคือ ถึงแม้เขาจะ
ใส่คุณธรรมหลายอย่างลงไปในเรื่อง แต่เขามักจะมีการ
ตั้งคำถามและบางครั้งถึงกับเสียดสีคุณธรรมนั้นเสมอ

เรื่องของเคียวฮงก็เป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่ง

หากท่านอ่านงานของกิมย้งมาเรื่อยๆ จะเห็นได้ชัดว่า
กิมย้งเป็นคนรักชาติ พระเอกในเรื่องมักจะเป็นลูกผู้ชาย
ที่สู้รบเพื่อปกป้องชาติจีนจากการรุกรานของต่างประเทศ

แต่จะพอมาถึงเรื่องแปดเทพฯ กิมย้งกลับเยาะเย้ย
คุณธรรมในข้อรักชาติโดยการให้พระเอกของเรื่อง
หรือเคียวฮงซึ่งสู้เพื่อปกป้องชาติจีนมาตลอด วันหนึ่งกลับ
ค้นพบว่าจริงๆแล้วตนนั้นมิใช่คนจีน แต่เป็นเลือดเนื้อ
เชื้อไขของชาวต่างชาติที่กำลังรุกรานจีนอยู่ต่างหาก

ในเรื่องของม่อย้งฮกก็เช่นกัน
ผมเชื่อว่าชะตาชีวิตของเขาก็เป็นคุณธรรมที่ถูกเยาะเย้ย

ม่อย้งฮกเป็นทายาทของตระกูลม่อย้งที่เป็นชาติเสียงปุย
ครั้งหนึ่งเคยสามารถตั้งราชวงศ์ขึ้นในประเทศจีนชื่อว่า
ราชวงศ์เยี่ยน

ภายหลังเมืองเยี่ยนถูกตีแตก ชนชาติกระจัดกระจาย
ปณิธานของม่อย้งฮกย่อมเป็นการฟื้นฟูบ้านเมืองขึ้นใหม่

เขาได้รับการอบรมให้เป็นผู้กล้า รู้จักสร้างบารมี
รู้จักซื้อน้ำใจ รู้จักใช้อำนาจ มีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ
มีความคิดยิ่งใหญ่ไม่สนใจเรื่องเล็กน้อย

พวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็น "เฮียบ" หรือแนวทางของคนกล้า
ที่เป็นอุดมคติของชาวจีนทั้งสิ้นเชษฐา
#4   เชษฐา    [ 0000-00-00 - 00:00:00 ]    IP: 127.0.0.1

อาจกล่าวว่าแนวชีวิตของม่อย้งฮกโดยเนื้อแท้แล้ว
ไม่ต่างจากพวกวีรบุรุษต้านชิงฟื้นฟูหมิงในนิยายกำลัง
ภายในที่ใช้ฉากหลังสมัยแมนจูนัก

ในสายตาของม่อย้งฮก เขาย่อมไม่ใช่ผู้ที่แย่งชิงของจาก
ชาวจีน แต่ชาวจีนต่างหากเป็นผู้มาแย่งชิงแผ่นดินที่ควร
จะเป็นของเขา

วิธีการของตระกูลม่อย้งคือพยายามสร้างสถานการณ์ปั่น
ป่วนวุ่นวาย ทำให้บ้านเมืองไม่นิ่ง

ม่อย้งผักบิดาม่อย้งฮกปลอมตัวไปสร้างสถานการณ์สังหาร
ชาวยุทธตามที่ต่างๆ ป้ายความผิดให้คนโน้นคนนี้ ปล่อย
ข่าวว่าเหลียวจะบุกมาชิงคัมภีร์เส้าหลิน ให้ชาวยุทธเข้าใจ
ผิดไปสังหารครอบครัวชาวเหลียวที่บริสุทธิ์ กลายเป็น
ปัญหาระหว่างประเทศ ทั้งหมดนี้เพื่อทำให้อำนาจกลาง
อ่อนแอลง ให้เกิดโอกาสที่จะสร้างขุมกำลังขึ้นใหม่

เพื่อการดังกล่าวเขาย่อมไม่สนใจว่าจะต้องทำให้ชาวบ้าน
เดือดร้อนเท่าใด เพราะชาวบ้านพวกนั้น "เป็นเรื่องเล็กน้อย"
ที่ควรจะมองข้ามไปก่อนเพื่อการใหญ่ในอนาคต

ในเรื่องอุ้ยเสี่ยวป้อ สมัยจักรพรรดิคังซีชาติแมนจู
ปกครองบ้านเมืองได้ดี มีความสงบร่มเย็นยิ่ง แต่ขบวนการ
ฟ้าดินก็ยังคงดำเนินการให้ปั่นป่วนอยู่ เพราะเพื่อยึด
ประเทศกลับมาให้คนจีน

เพื่อเป้าหมายนี้แล้วจะให้ชาวบ้านลำบากบ้างก็ไม่เป็นไร
เมื่อยึดประเทศได้แล้วค่อยมาทำให้มีความสุขที่หลัง
เป็นเรื่องที่ชอบ ชาวบ้านในกรณีนี้จึง "เป็นเรื่องเล็กน้อย"เชษฐา
#5   เชษฐา    [ 0000-00-00 - 00:00:00 ]    IP: 127.0.0.1

แต่ในบั้นปลาย "เรื่องเล็กน้อย" ที่ม่อย้งฮกมองข้ามไปตลอด
กลับมาเป็นตัวทำร้ายเขา เมื่อเขาทอดทิ้งเฮ้งงื่อเอียง

ตามความคิดของม่อย้งฮก นี่เป็นตัวเลือกที่ถูกที่สุดแล้ว
เพราะหากจะกู้ชาติบ้านเมืองจะมาสนใจเรื่องเล็กน้อยอย่าง
เรื่องผู้หญิงได้อย่างไร เฮ้งงื่อเอียงก็สวยเพียงนั้น
น่ารักเพียงนั้นมีแต่จะทำให้หลงไหลงมงายเปล่าๆ

ความคิดของเขาทำร้ายจิตใจหญิงสาวมาตลอด
กระทั่งในที่สุดก็เสียนางไป

มองในมุมของเฮ้งงื่อเอียง นางเป็นผู้หญิงที่สวยเก่ง มี
จรรยามารยาทและมีความรักมั่นคง จริงๆเหมาะเป็นคู่ครอง
ของผู้กล้าหาญมีบารมีอย่างม่อย้งฮก

แต่ที่นางเปลี่ยนใจไปรักไอ้หนุ่มตวนอื้อเพราะสิ่งที่นางต้อง
การแท้จริงไม่ใช่ความกล้า ไม่ใช่บารมี ไม่ใช่อำนาจ
และย่อมไม่ใช่ประเทศชาติอะไรนั่น หากแต่เป็นความรัก
ที่ตวนอื้อมีให้นางอย่างเต็มเปี่ยม

เรื่องนี้มองจากภายนอกไม่มีใครถูกใครผิด ทุกคนทำถูก
ต้องครบถ้วนตามเหตุผลของตน เป็นแต่สะท้อนความจริง
ว่าไอ้พวกผู้ชายที่ชอบเห็นภรรยาเป็นเสื้อผ้า เสียก็เปลี่ยน
ได้นั่น เขาก็เสี่ยงที่จะถูกมองแบบเดียวกันนั่นแหละ

... ... ...

กล่าวถึงความสัมพันธ์ของม่อย้งฮกกับตวนอื้อพระเอก
อีกคนหนึ่ง

ในสายตาของม่อย้งฮก คนอย่างตวนอื้อควรเป็นคนที่
น่ารำคาญยิ่งเพราะนอกจากจะเกิดมาบนกองเงินกองทอง
มีสิทธิ์เป็นฮ่องเต้ (ซึ่งเป็นความฝันสูงสุดของม่อย้งฮก)
โดยไม่ต้องทำอะไรเลย ตวนอื้อยังมีวิสัยล่องลอย ไม่ทำ
อะไรเป็นงานเป็นการ ไม่สนใจราชกิจ งมงายหลงไหลกับ
เรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างปลูกดอกไม้ เล่นหมากรุก
วันๆจีบสาวไปเรื่อยๆ และยังมาจีบเฮ้งงื่อเอียงที่ถือกันว่า
เป็นของม่อย้งฮกด้วย

แต่คนอย่างตวนอื้อกลับมีมิตรสหายที่ดีมากมายและ
มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ตวนอื้อทำการสิ่งใดมักจะสำเร็จ มีโชคช่วยหรือมีคนมา
ช่วยด้วยทางใดทางหนึ่ง เนื่องเพราะนิสัยน่ารักของเขา
ขณะที่ม่อย้งฮกก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่า

จริงๆม่อย้งฮกก็มีสหายเหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่จะมาใน
แนวของลูกน้องร่วมปณิธานเสียมากกว่า ซึ่งเป็นปกติของ
พระเอกแนวกู้ชาติ

จึงอาจกล่าวว่าเรื่องแปดเทพเป็นเรื่องที่พระเอกจากนิยาย
แนวกู้ชาติถูกพระเอกจากนิยายแนวน่ารักกุ๊กกิ๊กตบหัวไป
ก็ตบหัวมาเชษฐา
#6   เชษฐา    [ 0000-00-00 - 00:00:00 ]    IP: 127.0.0.1

.เชษฐา
#7   เชษฐา    [ 0000-00-00 - 00:00:00 ]    IP: 127.0.0.1

.เชษฐา
#8   เชษฐา    [ 0000-00-00 - 00:00:00 ]    IP: 127.0.0.1

จุดแตกหักสำคัญที่สุดของม่อย้งฮกอยู่ที่การประลองที่วัด
เส้าหลิน ที่ม่อย้งผักปรากฏกายและเปิดเผยความจริงทั้ง
หมด

ม่อย้งฮกที่ล้มเหลวมามากความจริงหมดกำลังใจแล้ว
ได้มาพบพ่อทำให้เกิดแรงขึ้นใหม่

แต่เหมือนฟ้ากลั่นแกล้งม่อย้งผักซึ่งเป็นอุดมคติและที่พึ่ง
ทางใจของม่อย้งฮก ทั้งเป็นคนเชียร์ให้เขาทำตามปณิธาน
อยู่ๆก็มีเหตุการณ์ให้ปลงตกออกบวชเสียเฉยๆ

เหตุการณ์นี้ย่อมทำให้กำลังใจของม่อย้งฮกตกต่ำลง
ถึงขีดสุดดังนั้นตอนที่ม่อย้งฮกวางยาพิษพวกสกุลตวน กราบไหว้
เอี่ยงเค่งไทจือหรือโฉดชั่วอันดับหนึ่งเป็นบิดา นั่นคือ
ตอนที่เขา fail สุดๆแล้ว คือมองไม่เห็นอนาคตของตัวเอง
จนต้องทำเรื่องบ้าๆอย่างยอมทิ้งชื่อแซ่กราบคนชั่ว
เพื่อปณิธานที่ตอนนี้คงกลายเป็น "อะไรก็ไม่รู้" ที่อยู่ใน
สมอง รู้แต่ว่าต้องทำตาม เป็นโปรแกรมที่ถูกตั้งมาอย่าง
นี้ ขัดขืนไม่ได้

ม่อย้งฮกบ้าถึงกับสังหารสหายร่วมตายอย่างเปาปุกตั้ง
เพียงเพราะมาเตือนด้วยความปรารถนาดี
ทำให้สุดท้ายบริวารต่างทอดทิ้ง

เขาระบายอารมณ์โดยการทรมานพวกตวนอื้อ โดยค่อยๆ
สังหารเมียน้อยของตวนเจี่ยซุ้งไปเรื่อยๆ เป็นเหตุให้พ่อ
(บุญธรรม) และแม่ของตวนอื้อต้องตาย

สุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์ทำให้แผนนี้ล้มเหลวอีก
(จริงๆช้าเร็วมันต้องล้มเหลวอยู่แล้วละ ลองนึกดูประเทศ
ทั้งประเทศไม่ใช่ว่าจะยึดกันง่ายๆ เอี่ยงเค่งไทจือเห็น
ม่อย้งฮกสังหารลูกน้องตัวเองมีหรือจะไว้ใจ ตวนเจี่ยซุ้ง
ถูกฆ่าเมียมีหรือจะยอมทำตาม ต่อให้ทุกอย่างเป็นไปตาม
แผนคงถูกขุนนางปฏิวัติในที่สุด)

... ... ...เชษฐา
#9   เชษฐา    [ 0000-00-00 - 00:00:00 ]    IP: 127.0.0.1

.เชษฐา
#10   เชษฐา    [ 0000-00-00 - 00:00:00 ]    IP: 127.0.0.1

ไม่แปลกที่สุดท้ายม่อย้งฮกจะกลายเป็นบ้า

เปรียบใจเขาที่เหมือนคอมพิวเตอร์ที่ถูกไวรัสนานาประการ
เข้ามาทำลายจนยับเยิน

เพื่อป้องกันตัวเอง ในที่สุดม่อย้งฮกก็ต้องปิดเครื่อง
แล้วปล่อยให้ร่างกายทำตามโปรแกรมที่ค้างอยู่ คือการ
เป็นฮ่องเต้ หลอกตัวเองไปวันๆ

เขากลับพบว่าชีวิตอย่างนี้กลับมีความสุขมากที่สุดเสียอีก

... ... ...

สุดท้ายนี้เรื่องของม่อย้งฮกอาจจะเป็นสุขนาฏกรรมหากเขา
ทำการสำเร็จ สร้างชาติขึ้นมาได้จริงๆ แต่ที่มันเป็นโศก
นาฏกรรมเพราะเขาถูกตั้งโปรแกรมมาอย่างแน่นหนา
ทำให้พลิกแพลงตามสถานการณ์ไม่ได้ หลุดพ้นจาก
โปรแกรมก็ไม่ได้ จึงต้องประสบหายนะเมื่อสิ่งแวดล้อม
ไม่เอื้อต่อโปรแกรมนั้น

ชะตากรรมนี้เกิดขึ้นกับพระเอกหลายคนยกตัวอย่างเช่น
อ้วงเซ่งจี่บ้าง(โปรแกรมล้มราชวงศ์หมิง) โอ้วฮุยบ้าง
(โปรแกรมล้างแค้นให้บรรพชน)

สิ่งที่กิมย้งจะบอกคือโปรแกรมเฮียบที่ลูกผู้ชายต้องทำ
เรื่องยิ่งใหญ่เช่นกู้ชาติหรือแก้แค้นนี้ ไม่ใช่โปรแกรมที่ถูก
ต้องแบบ absolute บางสถานการณ์ก็ใช้ไม่ได้และเมื่อ
ฝืนใช้ก็ต้องเกิดโศกนาฏกรรม

จริงๆตอนอ่านแปดเทพผมไม่ค่อยชอบขี้หน้าตัวละคร
ม่อย้งฮกนัก แต่พอทราบชะตากรรมบั้นปลายของเขา
ก็เกิดความรู้สึกหลากหลาย อยากหัวเราะก็หัวเราะไม่ออก
น่าขำก็ไม่ขำ รู้สึกสมเพชเวทนาบ้าง เข้าใจม่อย้งฮก
มากขึ้นและถึงกับเข้าใจโลกมากขึ้น

...เชษฐา
#11   เชษฐา    [ 0000-00-00 - 00:00:00 ]    IP: 127.0.0.1

เรื่องแปดเทพฯเป็นเรื่องที่ดีครับ ดีในแง่ที่มันอุดมสมบูรณ์
อย่างที่กล่าวมานั่นแหละ

พระเอกของเรื่องนี้มีหลายคน ผมเชื่อว่าแต่ละคน
เป็นตัวแทนของเรื่องแนวของตน สามารถแยกไปเขียน
เป็นนิยายส่วนตัวยาวๆได้หมด

เคียวฮงเป็นตัวแทนของพระเอกแนวลูกผู้ชาย
ตวนอื้อเป็นตัวแทนของพระเอกแนวน่ารักกุ๊กกิ๊ก
ฮือเต็กเป็นตัวแทนของพระเอกแนวซื่อสัตย์
หยิวตานจือเป็นตัวแทนของพระเอกแนวสยองขวัญ
(เอาเรื่องเขาไปเขียนเป็นเรื่องสยองขวัญได้จริงๆนะ
จะเป็นสไตล์คนโรคจิตถูกทรมาน ทั้งน่ากลัวทั้งน่าสงสาร)
ม่อย้งฮกเป็นตัวแทนของพระเอกแนวกู้ชาติ

พระเอกหลายๆแนวมารวมกันในเรื่องเดียวทำให้มายาคติ
ที่ปกติจะมีอยู่ในฉากหลังของเรื่องนั้นๆหายไป
เหลือแต่ความเป็นธรรมดาของโลกแห่งความจริงที่ย่อม
มีคนหลายๆแบบอาศัยอยู่ร่วมกัน มีชะตากรรมต่างๆกัน
และทุกคนย่อมมีดีมีเลวมีเหตุผลของตัวเอง

กล่าวได้ว่าเรื่องแปดเทพสะท้อนความเป็นไปเหล่านี้ได้ดีกว่า
เรื่องอื่นๆkajagoogoo
#12   kajagoogoo    [ 0000-00-00 - 00:00:00 ]    IP: 127.0.0.1

ในสายตาของม่อย้งฮก เขาย่อมไม่ใช่ผู้ที่แย่งชิงของจาก
ชาวจีน แต่ชาวจีนต่างหากเป็นผู้มาแย่งชิงแผ่นดินที่ควร
จะเป็นของเขา

ม่อย้งผักบิดาม่อย้งฮกปลอมตัวไปสร้างสถานการณ์สังหาร
ชาวยุทธตามที่ต่างๆ ป้ายความผิดให้คนโน้นคนนี้ ปล่อย
ข่าวว่าเหลียวจะบุกมาชิงคัมภีร์เส้าหลิน ให้ชาวยุทธเข้าใจ
ผิดไปสังหารครอบครัวชาวเหลียวที่บริสุทธิ์ กลายเป็น
ปัญหาระหว่างประเทศ ทั้งหมดนี้เพื่อทำให้อำนาจกลาง
อ่อนแอลง ให้เกิดโอกาสที่จะสร้างขุมกำลังขึ้นใหม่

เพื่อเป้าหมายนี้แล้วจะให้ชาวบ้านลำบากบ้างก็ไม่เป็นไร
เมื่อยึดประเทศได้แล้วค่อยมาทำให้มีความสุขที่หลัง
เป็นเรื่องที่ชอบ ชาวบ้านในกรณีนี้จึง "เป็นเรื่องเล็กน้อย"


คนที่อยู่เบื้องหลังความวุ่นวายที่ภาคใต้ ต้องมีนิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องในดวงใจแน่ๆยินเจียหมิง (ลิ้วชั้
#13   ยินเจียหมิง (ลิ้วชั้    [ 0000-00-00 - 00:00:00 ]    IP: 127.0.0.1

เหง่ยคังยกให้อุ้ยเซี่ยวป้อซึ่งเหง่ยคังไม่จัดเป็นนิยายกำลังภายใน เป็นที่ 1 ของทั้งหมดที่ท่านกิมย้งเขียนมาครับ แปดเทพเป็นที่ 2 แต่เป็นที่ 1 ของนิยายกำลังภายในสายลม (สายลมแห่งความ
#14   สายลม (สายลมแห่งความ    [ 0000-00-00 - 00:00:00 ]    IP: 127.0.0.1

ขอคารวะหนึ่งจอกฮิวเยียก
#15   ฮิวเยียก    [ 0000-00-00 - 00:00:00 ]    IP: 127.0.0.1

ขอคารวะด้วย1จอกค่ะ

ตามที่ท่านยินเจียหมิงนั่นแหละค่ะ เหง่ยคังจัดอุ้ยเสี่ยวป้ออยู่อันดับหนึ่ง ส่วนอุนสุยอันจัดกระบี่เยยอยู่อันดับหนึ่ง ส่วนข้าพเจ้าชอบ8เทพที่สุดในบรรดานิยายกำลังภายในทั้งหมด แต่กับเรื่องอุ้ยเสี่ยวป้อนี่ไม่ค่อยชอบเลยแฮะ

เรื่องของม่อย้งฮก จะว่าไปก็เห็นด้วยนะ ตอนอ่านนิยายก็ไม่รู้สึกเกลียดตัวละครนี้เลย (ยกเว้นตอนสังหารหมู่ครอบครัวอ๋องต้วน)ออกจะเห็นใจด้วยซ้ำ(ในบางสถานการณ์) กิมย้งดูจะลำเอียงกับตัวละครที่น่าเห็นใจหลายๆคนที่ต้องกลายเป็นตัวร้ายทีหลัง (อีกคนก็ ลิ้มเพ้งจือ จากกระบี่เย้ย)แมวน้ำขี้เซา
#16   แมวน้ำขี้เซา    [ 0000-00-00 - 00:00:00 ]    IP: 127.0.0.1

จขกท เขียนได้ดีครับมังกรเดียวดาย2
#17   มังกรเดียวดาย2    [ 0000-00-00 - 00:00:00 ]    IP: 127.0.0.1

ธรรมดาครับ ไม่ว่ายุคไหนสมัยใด

ชนะเป็นเจ้า แพ้เป็นโจร

ซำเหมอ.....สุธี
#18   สุธี    [ 0000-00-00 - 00:00:00 ]    IP: 127.0.0.1

คุณเชษฐา พูดยังงี้ทำให้นึกถึง เอี้ยคัง

ถ้าเอี้ยคังมาเกิดเมืองไทย ก็คงกลายเป็นตี๋หล่อไปแล้ว

แต่เพราะไปเกิดในประเทศที่ตีกันกับจีน การที่เขาช่วยพ่อที่เข้าใจและรักมาตลอดว่าเป็นพ่อนั้น เป็นธรรมปกติ (แต่ไม่ได้บอกว่าชอบธรรมนะครับ

ลูกจีนที่เกิดต่างแดน และไม่มีใครอบรมในประเพณีจีนเลยนั้น ก็ไม่แปลกอะไรที่จะไม่คิดว่าตัวเองเป็นจีน การที่ก๊วยเจ๋งหรือใครต่อใครประนามเขาก็ไม่ถูกเช่นกัน เพราะตนเองประนามเอี้ยคังโดยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งทั้งสิ้น

ลองถามลูกจีนที่เกิดในไทยและคลุกคลีกับไทยมาตลอดสิครับ ว่าเขาคิดว่าเขาเป็นคนไทยหรือคนจีน

...สุธี
#19   สุธี    [ 0000-00-00 - 00:00:00 ]    IP: 127.0.0.1

หรือแม้นึกไปถึง ไทเกอร์ วู๊ด ฯลฯ ที่มีเชื้อไทย เขาก็ไม่คิดว่าเขาเป็นไทยหรอก และก็ไม่ใช่ความผิดของเขาด้วย ...SakSakSak
#20   SakSakSak    [ 0000-00-00 - 00:00:00 ]    IP: 127.0.0.1

เขียนได้ดีมากๆ ครับ

อยากให้ลองเขียนถึงตัวละครอื่นมั่งจัง

ชอบความเห็นของผู้ตอบกระทู้ทั้งหลายด้วย

ขอคารวะครับตอบกระทู้
ชื่อ
รหัส กรอกตัวอักษร ตามภาพ
ข้อความ


emo-smile emo-happy emo-lol emo-enjoy emo-kiku emo-cool emo-hoho emo-drool emo-hungry emo-kiss emo-sorry emo-sad emo-cry emo-tear emo-question emo-doubt emo-shock emo-redface emo-plz emo-peevish emo-angry emo-moody emo-sneer emo-makefaces emo-good emo-touched emo-love emo-bore emo-tired emo-vomit
bold italic underline img link superscript subscript size color space justifyleft justifycenter justifyright quote box youtube